RLC-befäl med områdesansvar till Regionledningscentralen (RLC) i Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

12 januari 2021

Ansök senast

26 januari 2021

Referensnummer

A006.373/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms regionledningscentral, RLC, är en arbetsplats i händelsernas centrum.

RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av såväl verksamhet som arbetsklimat. RLC är navet i regionens blåljusverksamhet och hanterar idag ca 1,4 miljoner telefon- och radioanrop, samt ca 450 000 händelserapporter per år. Här leds och planeras dessutom alla större händelser i regionen.

Arbetsplatsen är förlagd på Kungsholmen och består av 3 sektioner där RLC-operatörer, RLC-befäl, gruppchefer, vakthavande befäl, regionala insatsledare samt stödverksamheter arbetar sida vid sida.

Arbetsbeskrivning

RLC-befäl har ansvar för ett radioområde och arbetsleder de operatörer som ingår i teamet för aktuellt område. Funktionen innebär Inspektörs grad med arbetsledningsansvar.

RLC-befäl ansvarar, under ledning av Gruppchef RLC, för att ta emot inkommande telefonsamtal och radioanrop, bedöma och registrera information samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag. I ansvaret ingår att upprätthålla hög tillgänglighet i ledningscentralen, ge medborgarna ett bra bemötande samt säkerställa att polisen snabbt kan svara och agera på ärenden där medborgarna behöver omedelbar eller skyndsam hjälp av polis. RLC-befäl utövar operativ ledning av de yttre resurserna som tillhör radioområdet och har en nära kontakt med yttre arbetsledare.

I arbetet som RLC-befäl ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. RLC-befäl leder den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. RLC-befäl ansvarar för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar.

Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befäl kunna utöva initial insatsledning och därefter stödja och koordinera arbetet i samverkan med yttre insatsledning.

RLC-befäl ansvarar för tilldelat radioområde och teamleder områdets operatörer men har inte personalansvar eller tilldelade arbetsmiljöuppgifter.

#LI-DNI

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • polisutbildning, i enlighet med polisförordning (2014:1104)
 • kunskap i Microsoft office-paketet
 • goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
 • bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet
 • kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet
 • operatörsutbildning enligt fap 140-1

Meriterande

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • minst 2 års erfarenhet från RLC-verksamhet
 • Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet
 • Erfarenhet från tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse 
 • Ledarskapsutbildning, direkt nivå/motsvarande
 • Kunskap om operativ ledning
 • Erfarenhet som arbetsledare/arbetsledning

Personliga egenskaper

Arbetet som RLC-befäl ställer krav på en god förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service. Vi söker dig som genom din prestigelöshet är en god arbetsgivarrepresentant och som ser det som din självklara roll att driva verksamheten framåt. Du kan självständigt fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.

Som RLC-befäl är du en coachande ledare med god kommunikationsförmåga. Du är rak och tydlig men du besitter även en lyhörd sida gentemot dina medarbetares reaktioner i enskilda ärenden. Du är en person som har fokus på samarbete, gemenskap och tillit i syfte att få andra att lyckas. När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Mathias Åbom 076-105 9091  mathias.abom@polisen.se 

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Matilda Kinghed, 073-842 46 32, matilda.kinghed@polisen.se

Fackliga företrädare

Facklig kontaktperson för Polisförbundet, Björn Svensson nås på telefon 073-940 42 90

Fackliga kontaktpersoner för SACO, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Fast lista
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: RLC-befäl, region Stockholm, Operativa enheten, RLC Stockholm

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.stockholm@polisen.se senast den 26 januari 2021. I ditt personliga brev och CV vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr A006.373/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A006.373/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post