Gruppchef till RLC-befäl, Regionledningscentralen, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

14 januari 2021

Ansök senast

28 januari 2021

Referensnummer

C46437/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Om regionen

RLC Väst målsättning är att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral och utveckla ett starkt ledarskap och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation, förståelse och relation. Är du den vi söker som vill vara med och påverka utvecklingsresan till Sveriges främsta ledningscentral och bli en viktig kugge i ett framåtlutat ledningsteam?

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Den operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Här finns gränspolissektionen, insatsstyrkan, operativa sektionen; där bland annat rytteriet och hundförarsamordningen finns, polisens kontaktcenter, regionledningscentralen och trafiksektionen. Verksamheten bedrivs i Bengtsfors, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Skara och Vänersborg. Enheten har cirka 700 anställda.

Om arbetsplatsen

Regionledningscentralen, RLC, är en sektion vid Operativa Enheten som är placerad på Ernst Fontells Plats i Göteborg. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. På RLC hanteras idag ca 500 000 telefonsamtal och ca 350 000 radioanrop/år.
Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner, stark lokal närvaro och framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning. Med vår samlade kompetens stödjer vi lokalpolisområdena i det brottsbekämpande arbetet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna.

Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats.

Arbetsbeskrivning

Är du modig nog att göra något nytt och anta en utmaning? Att få dina medarbetare att vilja och våga vara sina bästa jag! Du ska vara expert på att samarbeta med andra och vara ointresserad av makt och hierarkier. Din drivkraft är att få andra att utvecklas och växa.

Som gruppchef vid RLC ska du skapa en känsla av sammanhang utifrån vårt hela uppdrag, arbeta med spelregler och förväntningar samt belysa goda exempel med återkommande feedback. Inriktningen ska vara en mångfald, tilltro och lyhördhet. Alla vid RLC Väst ska känna sig behövda och värdefulla.

Som del i ledningsgruppen ska du vara drivande och bidra till att mejsla ut rätt agenda vid sektionens olika forum. Agendan ska skapa värde för medborgaren.

Du har en viktig roll och ska starkt bidra till att medarbetarna vid RLC Väst känner en stolthet för professionen och utvecklar teamkänslan. Du ska bidra till att medarbetarna känner sig kompetenta, genom att deras arbete uppmärksammas med tydlig feedback. Som drivande i operativa navet ska du bidra till att skapa en känsla av frihet och ansvar för 112 och operativ ledning.

Teamkänslan är viktig. Du ska stärka sektionens teamkänsla genom att vara en viktig central del och bidra med empati, stödjande och hjälpande. Som gruppchef ska du bidra till utvecklingen av ett starkt ledarskap och starkt medarbetarskap vid RLC Väst.

Periodvis är arbetsbelastningen hög, varför du behöver kunna arbeta under pressade förhållanden och öka arbetstakten utan att eftersätta kravet på en god service och kvalitet. Du behöver även trivas med att arbeta tre-skift. Ditt ledarskap ska ta utgångspunkt i de mänskliga egenskaper och drivkrafter vi alla bär på. En väg som stöttar kreativitet, engagemang, motivation, arbetsglädje och utveckling.

Som gruppchef

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- Samverka med lokalpolisområden, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner internt och externt.
- Vara engagerad i likabehandlingsfrågor och arbeta aktivt med dessa.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef

har du
- Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom den senaste femårsperioden
- polisexamen alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet inom myndigheten.
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, exempelvis inom samhällsservice med många externa kontakter eller motsvarande inom privat sektor.
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor inom RLC
- erfarenhet av att arbeta inom Polismyndigheten
- erfarenhet av arbete med den lokala problembilden och medborgarlöftet

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
- förmåga att leda gruppen i det dagliga arbetet - att sprida arbetsglädje och entusiasmera medarbetarna och tillvarata deras potential i utveckling av verksamheten.

För fullständig kravprofil vänligen klicka på den här länken

Kontaktpersoner

För information om uppdraget kontakta Max OlssonTf Sektionschef 0761-180624
För information om rekryteringsprocessen kontakta Matilda Skantze HR-konsult 11414

Fackliga företrädare

Seko Polisen, Polisförbundet, Saco-S, och ST inom Polisen nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Vi erbjuder

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för dig som inte redan är anställd inom Polismyndigheten
Placering vid Region Väst, Operativa enheten, Regionledningscentralen
Arbetstid dagtid flex

Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg