Gruppchef till Operativa enheten, sektion2/hundutbildningen Rosersberg

Operativa enheten söker en gruppchef till hundverksamheten vid utbildningsplats Rosersberg.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 januari 2021

Ansök senast

27 januari 2021

Referensnummer

C46150/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden, City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Operativa enheten en del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i Polisregion Stockholm. Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

Operativa enheten består av sex sektioner med specialistkompetenser inom områdena Trafik och Sjö, Polishundverksamhet, Polisrytteri, Regionala insatsstyrkan, Ordningspolisära grupper, Dialogpolis, Regionledningscentral samt Polisens kontaktcenter. Enheten har också tre kansligrupper.

Operativa enhetens uppdrag är framförallt att aktivt stödja lokalpolisområdena i sitt grunduppdrag. Operativa enheten står för spetskompetens och vi bedriver en regionsövergripande verksamhet på framkant för att öka tryggheten för såväl medborgare som medarbetare.

Operativa enhetens, Operativ sektion 2 består av rytteri och hundverksamhet. Aktuell grupp på Rosersberg består av en chef och ett antal medarbetare vilka arbetar med hundverksamhetens kravställda utbildningar.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid utbildningsplatsen Rosersberg vid Operativ sektion 2

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • ansvara för lämplighetstester samt test av farliga hundar på uppdrag av Länsstyrelsen
 • ansvara för hundanskaffning samt vara regionens representant i samtliga utbildningsfrågor som rör Hund, både regionalt och nationellt och i samverkan med Nationella Polishundtjänsten (NPHT) i Karlsborg.

är du

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden 
 • polisexamen
 • hundförarutbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • instruktörsutbildning (enligt polismyndighetens riktlinjer angående utbildning inom hundverksamheten)
 • besiktningsmannautbildning (enligt polismyndighetens riktlinjer angående utbildning inom hundverksamheten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 •  förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Lars Ivarsson
Kommissarie/rekryterande chef
076-136 84 80

Information om rekryteringsprocessen lämnas av 
Marita Thylén
HR-konsult
070-895 17 57

Fackliga företrädare

Björn Svensson
OFR/P
073-940 42 90

Nils Karlsson
Saco-s
070-982 89 86

Bo Eriksson
SEKO/P
070-652 51 60

Åsa Jacobsson
OFR/S
076-882 94 05

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering vid Operativ sektion 2, Operativa enheten, utbildningsplats Rosersberg.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 januari 2021.
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult Marita Thylén,
070-895 17 57

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons -och rekryteringstjänster.
 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg