Gruppchef till Stöd/service 1 vid lokalpolisområde Skärholmen

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

14 januari 2021

Ansök senast

28 januari 2021

Referensnummer

C46236/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med och leda samt utveckla polisens verksamhet tillsammans med medarbetare och andra chefer? Då är du välkommen till lokalpolisområde Skärholmen och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde med över en miljon invånare och detta är indelat i åtta lokalpolisområden. I lokalpolisområde Skärholmen ingår stadsdelsområdena Skärholmen och Hägersten/Älvsjö (tidigare Hägersten/Liljeholmen). Verksamheten består av ingripande/brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet samt kansli/stöd-verksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid Stöd/service grupp 1 har du verksamhetsansvar och personalansvar för en stöd- och servicegrupp i lokalpolisområde Skärholmen. Gruppen består av operativa samordnare, planerare, kommunpoliser samt brottsanalytiker. Vidare planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten samt håller arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal samt ansvarar för individuella utvecklingsplaner. Du är delaktig i lokalpolisområdets ledningsgrupp och är lokalpolisområdets ställföreträdande chef.

Du skapar struktur, coachar och motiverar dina medarbetare mot gemensamma mål där ni tillsammans säkerställer den viktiga uppgiften att ge allmänheten god service och professionell handläggning. Du tar med dig din erfarenhet och ditt stora engagemang där du har förmåga att entusiasmera och ta tillvara dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet. Du arbetar för en gemensam styrning inom LPO Skärholmen så att vi både kan vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner för kommunen, dess medborgare och övriga aktörer som arbetar för ett tryggare och säkrare samhälle.

Inom ramen för stöd- och servicegruppernas uppdrag ingår såväl verksamhetsstöd åt lokalpolisområdets ledning som intern/extern service och administration. Du kommer att ha ett nära samarbete med de andra gruppcheferna på lokalpolisområdet och andra gruppchefer inom stöd/service i polisområde Stockholm Syd.

Som gruppchef för Stöd/service 1 i Skärholmen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i LPO Skärholmens ledningsgrupp
 • vara lokalpolisområdets ställföreträdande chef
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • Verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • Arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • Ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Kraven för rollen är

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande (den senaste femårsperioden)
 • För funktionen relevant examen/utbildning: svensk polisutbildning
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Erfarenhet av att ha haft personal och arbetsmiljöansvar
 • Ingått i ledningsforum

Meriterande är

 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

För denna roll behöver du även ha

 • Förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • Förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • Förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se fullständig kravprofil här.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Charlotta Erlandsson, lokalpolisområdeschef Skärholmen, charlotta.erlandsson@polisen.se, tel: 070-60 12 125

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Jessica Truedsson, jessica.truedsson@polisen.se, tel: 0730-53 84 39

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-s, ST, SEKO Polisen nås via Polismyndighetens växel 114 14

Övrig information

Anställning: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Placering: Skärholmen
Arbetstidsförläggning: Veckoplanering 40h/v
Tillträde: Enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan, märkt med ref.nr, via post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 28/1 2021. I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vänligen specificera tidsomfattningen för din erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller liknande i antal månader.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 33 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se. Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg