Gruppchef till Utredningsgrupp vid LPO Eskilstuna i PO Södermanland

Polisregion Öst består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping. Polisområde Södermanland är i sin tur indelad i tre lokalpolisområden (LPO); Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm samt en utredningssektion och ett kansli.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

14 januari 2021

Ansök senast

04 februari 2021

Referensnummer

C46388/2021

Arbetsplatsbeskrivning

LPO Eskilstuna består av 8 grupper inom brottsförebyggande – ingripandeverksamheten (BF-IGV), 5 grupper inom utredningsverksamheten (UL) och 4 grupper inom stöd- och serviceverksamheten. Totalt är vi ca 220 anställda inom LPO Eskilstuna. Gruppchefer och medarbetare är lokaliserade i ett Polishus i Eskilstuna och en polisstation i Strängnäs.

Nu söker vi en gruppchef till utredningsgrupp 4. Gruppen består av två förundersökningsledare, polisära och civila mängdbrottsutredare samt fyra beslagshandläggare. De fem utredningsgrupperna arbetar i nära samarbete med varandra och delar gemensamt på ansvaret för att säkerställa en rättsäker och kvalitativ utredningsverksamhet som präglas av hög produktivitet och bra bemötande. 

Arbetsbeskrivning

Gruppchefens huvudsakliga arbetsuppgifter är att

 • Utöva direkt ledning och styrning mot utredare, förundersökningsledare och administrativt stöd
 • Tillvarata lokalpolisområdets behov av utredningsarbete
 • Tillsammans med lokalpolisområdeschef och övriga ledningsgruppen verka för att operativa prioriteringar och handlingsplaner blir genomförda.
 • Planera, genomföra och följa upp vårt arbete enligt PNU konceptet
 • Samverka med utredningssektionen och andra enheter/avdelningar i vår region

Som chef för utredningsgrupp på lokalpolisområde Eskilstuna

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Polisexamen eller annan relevant utbildning
 • erfarenhet av utredande verksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Utredning 4, LPO Eskilstuna
 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Christer Sjöqvist, christer.sjoqvist@polisen.se, 010-203 79 67.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Natalie Hansson, natalie.hansson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundets Urban Nordqvist, STs Ellinor Gårdeke 072-532 65 00, Saco-S samt SEKO nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid LPO Eskilstuna, arbetsort Eskilstuna
 • Arbetstidsförläggning: Dagtid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 februari 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg