Gruppchefer till Bedrägerisektionen, Regionala utredningsenheten, Region Stockholm

Regionala utredningsenheten söker två gruppchefer till Bedrägerisektionen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

13 januari 2021

Ansök senast

27 januari 2021

Referensnummer

C46193/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden, City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Bedrägerisektionen är placerad vid den Regionala utredningsenheten. Sektionsledningen består av en sektionschef, en biträdande sektionschef och 11 gruppchefer. Totalt uppgår sektionen till 150 medarbetare, vilket behövs då bedrägerier och bidragsbrott är ett växande problem som i allt större utsträckning också utnyttjas av den organiserade brottsligheten.

Förundersökningarna som bedrivs på sektionen kan vara både polis- och åklagarledda. Sektionen har också en yttre resurs med möjlighet till spaning. Ser man till de ärenden vi driver har vi att hantera ett stort inflöde ihop med stora komplexa ärenden, även med internationell karaktär.

Här ställs det krav på samtliga, något vi ser är viktigt i vårt arbete med norm, kultur och likabehandling. Alla dessa områden är viktiga delar i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats. Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner och framgångsrik arbeta med brottsbekämpning och uppklarning.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef har du personalansvar för en grupp på 8-12 medarbetare. Du leder, fördelar, följer upp och prioriterar inkomna uppdrag. Som gruppchef leder du gruppens arbete och du ansvarar också för att tillsammans med din förundersökningsledare organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar. I arbetet kan det även komma att ingå att samverka med företrädare för andra verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten samt andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

Som gruppchef vid bedrägerisektionen:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
 • ingå i Bedrägerisektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen eller akademisk examen inom t ex statistik, kriminologi, statsvetenskap eller annan praktisk erfarenhet inom Polismyndigheten som arbetsgivaren bedömer som relevant för funktionen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (brottsutredningsverksamhet)
 • vana av att hantera, strukturera och bearbeta större informationsmängder
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • det är meriterande om du har fu-ledarutbildning
 • erfarenhet av underrättelse och analys

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Patrik Lillqvist
Kommissarie/Rekryterande chef
070-895 19 89

Stefan Milton
Kommissarie/Rekryterande chef
010-563 08 77

Information om rekryteringsprocessen lämnas av:
Marita Thylén
HR-konsult
070-895 17 57

Fackliga företrädare

Daniel Funseth
OFR/P
073-940 43 10

Nils Karlsson
Saco-s
070-982 89 86

Bo Eriksson
SEKO/P
070-652 51 60

Tom Johnsson
OFR/S
076-947 00 30
 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
 • Placering vid Bedrägerisektionen, Kungsholmen, Stockholm.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 januari 2021.
I ditt personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult Marita Thylén, 070-895 17 57

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg