En viktig del i arbetet är att vidta förstahandsåtgärder i olika typer av ärenden för att förhindra ytterliga brott genom att bland annat: