Jurist med fokus på dataskydd och kamerabevakning till Polismyndighetens rättsavdelning

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

07 januari 2021

Ansök senast

21 januari 2021

Referensnummer

A006.253/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en jurist för tillsvidareanställning vid enheten för rättslig styrning och stöd, med placering i Stockholm. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till rättsutvecklingen, ökar tryggheten och minskar brottsligheten i Sverige.

Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli.

Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern.

Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ungefär 50 jurister.

Arbetsbeskrivning

Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ge rättsligt stöd rörande dataskydd/personuppgiftsfrågor till de nationella avdelningarna, dock främst till Nationella operativa avdelningen (NOA), i dess processägarroll. De nationella avdelningarna utövar härigenom styrning över alla verksamhetsområden och utvecklar därför arbetsmetoder, tar fram styrdokument och kravställer it-system. Du kommer att tillhöra en grupp vid den strategiska enheten för rättslig styrning och stöd på rättsavdelningen, med placering i Stockholm. Som jurist vid denna grupp kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:

 • Lämna stöd och rådgivning till verksamheten rörande informationshantering och dataskyddslagstiftningen
 • Genomföra rättsutredningar och konsekvensanalyser för nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar och it-system
 • Granska dokumentation som förs in i Polismyndighetens förteckning över personuppgiftsbehandlingar
 • Lämna stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, styrdokument och överenskommelser om direktåtkomst
 • På strategisk nivå utforma strukturer och metoder för polisens informationshantering, personuppgiftsbehandling och kamerabevakning
 • Företräda Polismyndigheten vid kontakter med Regeringskansliet, tillsynsmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter.

 

Det rättsliga stöd som ges av enheten innebär inte bara att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, utan också att identifiera behov av författningsändringar och bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt eget arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer utöver dataskydd huvudsakligen att beröra kamerabevakning, förvaltningsrätt, unionsrätt, straff- och processrätt samt offentlighet och sekretess.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som:

 • Är jurist med minst två års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten.
 • Har aktuell erfarenhet av juridiskt arbete med personuppgiftsfrågor.
 • Har aktuell och relevant erfarenhet av verksamhetsutveckling i större organisationer.
 • Har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

 Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:

 • Har aktuell erfarenhet av arbete med rättsliga frågor kopplat till informationshantering inom Polismyndigheten, andra brottsbekämpande myndigheter eller hos relevanta tillsynsmyndigheter.
 • Har erfarenhet av de juridiska frågor som aktualiseras i digitaliseringsprojekt och vid utveckling av e-tjänster och e-förvaltning.
 • Har genomfört notarietjänstgöring.

 Att arbeta som jurist vid Polismyndigheten förutsätter att du har en mycket god analytisk förmåga och på att du är noggrann och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt och att du kan arbeta i ett högt tempo. Utöver det förutsätter rollen att du är prestigelös och lösningsinriktad.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
David Kummel, 010-563 50 23

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Johanna Garke, 073-037 85 42, johanna.garke@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Fredrik Bergh, 010-563 91 37
Polisförbundet, Sofia Ask, 010-563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, 010-567 70 92
Seko Polisen, Karna Tillheden, 010-561 66 27

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Jurist, rättsavdelningen, enheten för rättslig styrning och stöd, grupp 3.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 21 januari 2021. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A006.253/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A006.253/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post