RLC-befäl till Regionledningscentralen Syd, Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

12 januari 2021

Ansök senast

26 januari 2021

Referensnummer

A009.596/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polismyndighetens operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela myndigheten.

Uppdraget är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

Regionledningscentralen (RLC) i region Syd ansvarar för att leda den operativa ingripandeverksamheten i regionen.

Här bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Vid RLC leds och planeras också större händelser i regionen utifrån en regional operativ lägesbild. Samverkan med andra myndigheter och organisationer är en viktig del i sektionens uppdrag. RLC Syd bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna.

Vi söker nu RLC-befäl (arbetsledare utan personalansvar) till regionledningscentralen i region Syd, med placering på Toftanäs i Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som RLC-befäl ansvarar du, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. RLC-befäl är operativ arbetsledare för ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden, men har inte personalansvar. 

I arbetet som RLC-befäl ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska RLC-befälet kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna. 

Som RLC-befäl leder du den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. Som RLC-befäl ansvarar du även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla PKC och växel underrättad om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdeskverksamhet. 

RLC-befäl fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen. 

I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners som SOS Alarm, Länsstyrelsen, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen. RLC-befäl kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Polisutbildning, i enlighet med Polisförordning (2014:1104)
• Några års polisiär erfarenhet
• Erfarenhet som arbetsledare/utbildare/instruktör alt. RLC-befälsutbildning

Meriterande:
• Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet 
• Erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse 
• Kunskap om operativ ledning 
• Operatörsutbildning enligt FAP 140-1 
• Kunskap i relevanta IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.)

Personliga egenskaper:
 • Förmåga att skapa välfungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service 
• Förmåga att via RLC-operatörer leda och ge yttre resurser stöd för att fullgöra tilldelade uppdrag
• Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning
• Förmåga att kommunicera direkt och tydligt
• Förmåga att bygga tillit och förtroendefulla relationer
• Förmåga att lyssna, ge konstruktiv feedback och samverka
• Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund och medarbetarpolicy
• Förmåga att realisera polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Kontaktpersoner

Elisabeth Nilsson, bitr. C regionledningscentralen; 0703-67 66 84
Johanna Tapper, HR-konsult; 0730-88 38 76

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Syd; Theres Lindgren, 0702-87 89 99
ST region Syd; Jörgen Mårtensson, 010-561 61 18
Seko Polisen; Monica Veberg, 0705-49 11 35
SACO-S region Syd; Carina Ivarsson, 0733-48 37 10

Övrig information

Anställningsinformation
Anställning: Inspektör
Anställningsform: Tillsvidareanställning (Provanställning om sex månader kan bli aktuellt)
Arbetsort: Toftanäs, Malmö
Arbetstid: Arbetstiden är förlagd till tre-skift genom periodplanering
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I din ansökan vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Skicka ansökan till jobb.syd@polisen.se. Märk din ansökan med dnr. A009.596/2021 i mailets ärendemening. Ansökningar till denna befattning tas endast emot via den mailadress som anges i annonsen.

Vänligen uppge i samband med din ansökan om du har skyddad identitet. Interna sökande uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Ansöker du från extern e-post och har skyddad identitet eller andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-01-26

Sök jobbet

Ansök via e-post