Sektionschef till Nationella Telefonväxeln Göteborg vid Nationella Operativa Avdelningen

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Västra Götalands län

Utlyst

13 januari 2021

Ansök senast

02 februari 2021

Referensnummer

A016.046/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service.

Avdelningen har också särskilt ansvar för vissa unika funktioner inom polisen, till exempel finanspolisen, polisflyget, bombskyddet, nationellt it-brottscentrum, nationella telefonväxeln och utredning av kulturarvs- och krigsbrott. Här finns även ansvaret för det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Nationella kontaktenheten (NKE) vid Noa ansvarar för att leverera en tillgänglig och medborgarnära nationell telefonifunktion via växelorterna som är lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enheten har också det samlade nationella processansvaret för polisens kontaktcenter (PKC) nationella viltolycksrådet (NVR) samt regionledningscentraler (RLC). Verksamheterna vid nationella kontaktenheten ställer stora krav på kundfokus samt bemötande- och servicefrågor.

Vi söker nu en Sektionschef till nationella telefonväxeln (NTV) i Göteborg. Du är direkt underställd chefen för nationella kontaktenheten (NKE) och ingår i dennes ledningsgrupp. Du har två direktrapporterande gruppchefer och ca 40 medarbetare på sektionen.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Nationella telefonväxeln i Göteborg rapporterar du till chef för Nationella kontakteenheten samt ingår i Nationella kontakteenhetens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Som sektionschef inom Polismyndigheten har du ett verksamhetsnära ledarskap samtidigt som du har förmåga att ha ett helhetsperspektiv och arbeta strategiskt. Du har lätt för att skapa och underhålla relationer och tar en aktiv roll i hur Polismyndigheten samarbetar med både interna och externa aktörer. Du utövar ett samarbetsinriktat, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du behöver vara prestigelös och ödmjuk samtidigt som du är tydlig med förväntningar och resultat. Uppdraget är i fokus och du skapar förståelse för vad det innebär. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter. Vidare ansvarar du för det lokala arbetsmiljöarbetet och samverkan med arbetstagarorganisationer. Du har personalansvar för sektionens gruppchefer vilket bland annat innefattar ansvar för lönesättning utvecklingssamtal och kontinuerlig arbetsledning och dialog med dina medarbetare. Inom NKE vidareutvecklar vi en god arbetsmiljö och vi arbetar målmedvetet med norm, kultur och likabehandling.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
  • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
  • för funktionen relevant akademisk examen eller annan likvärdig/motsvarande utbildning

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Jonas Hysing 010-563 39 99

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Peter 073-086 32 29.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92

Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
  • Placering Göteborg, Nationella telefonväxeln

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 2 februari 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. A016.046/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref. A016.046/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

   Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post