Chef till lokalpolisområde Karlstad i polisområde Värmland, region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

21 juli 2021

Ansök senast

23 augusti 2021

Referensnummer

A399.419/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

 Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. Ca 2200 medarbetare arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Lokalpolisområde Karlstad omfattar fem kommuner, Karlstad, Hammarö, Kil, Grums och Forshaga med sammanlagt ca 150 000 invånare. Lokalpolisområdet är organiserat i 18 grupper och har ca 170 medarbetare. Verksamheten är fördelat på BF/IGV, utredning, områdespolis och stöd/service. Dessutom ansvarar lokalpolisområdet för polisområdesgemensamma resurser i form av en regional insatsgrupp (RI) och en hundgrupp. Stöd/servicegruppen fungerar som ledningsstöd till lokalpolisområdeschefen. I stödet finns funktioner för administration, planering och operativ samordning. Lokalpolisområdet har två kommunpoliser som tillsammans med gruppcheferna ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som lokalpolisområdeschef vid Polisområde Värmland

Som chef för lokalpolisområde Karlstad rapporterar du till chefen för polisområde Värmland samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområde Karlstads verksamhet och dess resultat. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Som lokalpolisområdeschef inger du förtroende och skapar förutsättningar för intern samverkan mellan de olika delarna inom Polisen. Dessutom bygger du relationer och skapar förutsättningar för samverkan med våra samarbetspartners utanför myndigheten.  Arbetet ställer krav på ansvarstagande och tydlig helhetsfokus för hela polisområdet och att du tar ansvar för det regionala perspektivet.

Polisområde Värmland ingår i den nationella pilotdriften av snabbare lagföring. Det innebär att utredningsprocessen har utvecklats och kommer att behöva utvecklas ytterligare. Lokalpolisområde Karlstad har dessutom ingått i det nationella försöket med fast lista och huvuddelen av BF/IGV grupperna arbetar därför på fast lista.

Tycker du att det här verkar spännande? Vill du tillsammans med andra forma framtidens verksamhet i polisområde och lokalpolisområde? Då kan det vara just dig vi söker.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och eller strategisk nivå
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings-, underrättelse-, och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 Analys och helhetssyn

•                        Mål och resultat

•                        Utveckling och förändring

•                        Social säkerhet

•                        Muntlig och skriftlig kommunikation

•                        Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna under länken 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget samt rekryteringsprocessen lämnas av rekryterande chef, Lars Wirén. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Gunnar Stenvall, (från v. 30). Samtliga nås via polisens växel.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen - nås via polisens växel

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Lokalpolisområde Värmland, Ort: Karlstad

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 23 augusti 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A399.419/2021i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Övrig information

Intervjuer kommer  att genomföras den 9-10 september

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post