HR-chef till Noa-Nationella operativa avdelningen

Är du redo för en större uppgift? HR-avdelningen är inne i en intensiv förändrings- och utvecklingsfas och vi söker nu dig som vill anta utmaningen som HR-chef vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

09 juli 2021

Ansök senast

12 augusti 2021

Referensnummer

A392.180/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Nationella operativa avdelningen, Noa, inriktar och leder polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödjer polisregionerna i olika typer av verksamheter. Noa har idag ca 1700 medarbetare. 

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning som stödjer Polismyndighetens kort- och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och rådgivning inom hela HR-området som till exempel lönebildning, utbildningsfrågor, rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmiljö, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor samt ledar- och medarbetarskapsfrågor.
HR-enheten
vid Nationella operativa avdelningen, Noa, är en av fjorton enheter inom HR-avdelningen. I uppdraget ingår bland annat att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjningsstrategi som stödjer myndighetens mål. HR-enheten vid Noa har idag 6 medarbetare, HR-partners och HR-specialister, och är lokaliserade i Stockholm och Göteborg. 

HR-avdelningen är inne i en intensiv förändrings- och utvecklingsfas och vi söker nu dig som vill anta utmaningen som HR-chef vid Nationella operativa avdelningen, Noa. 

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som HR-chef vid Noa

Som strategisk chef för en HR-enhet rapporterar du till HR-direktören samt ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdraget genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för HR-enheten Noa och dess resultat. Som HR-chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. 

Du ingår också i Noas ledningsgrupp. Med det följer ett ansvar för att bedriva strategiskt ledningsgruppsarbete och att ta delansvar för utvecklingen av polisverksamheten som helhet.

I ditt uppdrag ingår att översätta verksamhetens behov till olika initiativ som behöver omsättas inom HR-området utifrån nationella, regionala och lokala operativa och strategiska behov. Du ansvarar på så vis för att realisera och kanalisera myndighetens arbetsgivarpolitik samt strategiska inriktning inom HR-området. Du ansvarar genom dina medarbetare även för det verksamhetsnära HR-stödet samt för att driva och utveckla värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • för funktionen relevant akademisk examen altenativt polisexamen
 • minst två års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • gedigen erfarenhet av ett brett arbetsfält inom HR med både strategiskt och operativt fokus

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer
 • gedigen erfarenhet av ett eller flera av följande områden: organisationsutveckling, kompetensförsörjning, kultur- och arbetsmiljöfrågor, facklig samverkan, lönebildning
 • erfarenhet av arbete i polismyndigheten med god kunskap om verksamheten
 • erfarenhet av arbete i annan större myndighet eller offentlig verksamhet
 • erfarenhet av arbete i stab (eller jämförbart inom krisberedskap)
 • chefs- och ledarskapsutbildning för strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Läs mer om ledarkriterierna här 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas under v. 28-29 av HR-direktör Henrik Dider, henrik.dider@polisen.se  och under v. 30-32 av Biträdande avdelningschef Pernilla Bergman, pernilla.bergman@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel, maria.uebel@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko Polisen, Saco-S, ST nås via Polismyndighetens växel  114 14.

Övrig information

 Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering: Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 augusti 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A392.180/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult. I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 augusti!

Sök jobbet

Ansök via e-post