Lokalförvaltare till Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu lokalförvaltare till förvaltningssektionen som utmärker sig genom sina relationsbyggande-, initiativ-, samt problemlösande förmågor. Vill du få utlopp för dessa har vi jobbet för dig.

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

05 juli 2021

Ansök senast

16 augusti 2021

Referensnummer

A383.697/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

Polismyndigheten är inne i en expansiv fas, därför behöver nya polisstationer byggas och standarden på flera lokaler höjas. Myndigheten äger inte några lokaler utan hyr istället cirka 1,5 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på 1 100 hyresavtal till en hyreskostnad om 2,3 miljarder kronor.

Lokalförsörjningsenheten är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning. Enhetens uppdrag är att säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga lokaler på kort- och lång sikt. Lokalförsörjningsenheten finns i hela landet och består av cirka 90 medarbetare uppdelade på tre sektioner: förvaltning, projekt och utveckling.

Fastighetsförvaltningssektionen ansvarar för drift och underhåll i befintligt lokalbestånd och har kontinuerlig dialog med hyresvärdar och polisens verksamheter som använder lokalerna. Vi är organiserade i sju grupper: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Bergslagen och Nord/Mitt. Grupperna ansvarar för respektive geografiskt område vilket också inkluderar nationella avdelningar.

Arbetsbeskrivning

Som lokalförvaltare säkerställer du att lokalerna är verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva avseende ditt lokalbestånd. Du ansvarar för att förvalta, samordna och utveckla befintligt lokalbestånd. Beståndet är omfattande till sin storlek och innefattar teknikintensiva verksamheter som ställer höga tekniska krav på lokalerna, inte minst vad gäller säkerhet och strömförsörjning.

Du samarbetar tillsammans med såväl andra lokalförvaltare, fastighetsstrateger, projektledare som jurister och ramavtalsleverantörer. Du samarbetar vidare med inköps- och serviceenheten, IT-avdelningen och säkerhetsavdelningen. Som lokalförvaltare agerar du som kravställare gentemot hyresvärdar och leverantörer och du har en god dialog och bygger interna relationer med övriga interna verksamheter.

Arbetsuppgifter är i huvudsak följande, men andra uppgifter kan också förekomma:

 • Utifrån hyresgästperspektiv säkerställa lokalerna är verksamhetsanpassade
 • Delta i budget- och uppföljningsarbetet avseende ditt lokalbestånd
 • Driva mindre investeringsinitiativ upp till ca 5 mnkr samt delta i projektgrupper vid större ombyggnationer/ lokalanpassningar
 • Offertframtagning, kostnadsuppskattningar och avrop från ramavtalsleverantörer
 • Medverka i framtagandet av hyres- och serviceavtal
 • Besvara lokalförsörjningsfrågor samt agera rådgivande gentemot verksamheten
 • Arbeta för att lagstiftning och arbetsmiljökrav uppfylls i lokalbeståndet, i samråd och med stöd från verksamheten

 Arbete kan komma att ske på andra platser i Sverige. Resor ingår i arbetet, främst inom region Stockholm, men även nationellt.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • relevant eftergymnasial utbildning (t.ex. teknisk förvaltare, fastighetsingenjör) alternativt annan utbildning kombinerad med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • aktuell relevant erfarenhet från en liknande roll
 • god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl i tal som i skrift
 • B-Körkort (manuell)

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • erfarenhet av projektledning, framförallt ombyggnation/ lokalanpassningar
 • erfarenhet av arbete med teknikintensiva verksamheter och lokaler
 • erfarenhet av att arbete med större fastighetsobjekt
 • kunskap om strömförsörjning av lokaler (UPS-enheter och avbrottsfri kraft)
 • kunskap och/ eller erfarenhet av hyres- och serviceavtal
 • goda kunskaper i Officepaketet

Arbetsuppgifterna ställer krav på att du tycker om att ge god service, är relationsskapande och självständigt driver arbetet framåt med fokus på att lösa problem. Du är flexibel, har förmåga att omprioritera i arbetet vid behov och trivs i en miljö med högt tempo där den ena dagen inte är den andra lik. Vidare är du en god kommunikatör och trivs med att samarbeta samt har en solidarisk inställning till de beslut som fattas. Utöver det ställer rollen krav på att du är strukturerad och noggrann.

Du agerar i enlighet med polisens medarbetarpolicy där du företräder Polismyndigheten och stärker förtroendet hos allmänheten. Du har förmåga att kombinera effektivitet, engagemang och tillgänglighet i arbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Ulf Norlén på ulf.norlen@polisen.se 

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Linnéa Nilsson på linnea-e.nilsson@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen som nås via Polisens växel 11414

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm
Arbetstid: Flextid
Funktion: Lokalförvaltare, Ekonomiavdelningen, lokalförsörjningsenheten, förvaltningssektionen 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till
jobb.na@polisen.se senast måndagen den 16/8-2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A383.697/2021 i mailets ärendemening.

 Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer ref.nr A383.697/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post