Chef till lokalpolisområde Ängelholm i polisområde Nordvästra Skåne, region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

15 juli 2021

Ansök senast

06 september 2021

Referensnummer

A399.436/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion syd har cirka 5500 medarbetare. Polisområde nordvästra Skåne är ett av polisområdena inom region Syd. Detta polisområde har ca 690 medarbetare och består av fyra lokalpolisområden (Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Klippan), två sektioner (utredning och utredningsjour) samt ett polisområdeskansli.

Lokalpolisområde Ängelholm har närmare 70 medarbetare. Lokalpolisområdet är organiserat i tre BF/IGV-grupper, en utredningsgrupp och en stöd/servicegrupp.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som lokalpolisområdeschef vid Polisområde Nordvästra Skåne

Som chef för lokalpolisområde Ängelholm rapporterar du till chefen för polisområde Nordvästra Skåne samt ingår i polisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområde Ängelholms verksamhet och dess resultat. Tillsammans med dina gruppchefer och medarbetare leder du och utvecklar lokalpolisområdets verksamhet. Som lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med fyra kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Arbetet ställer krav på en tydlig helhetsfokus för hela Polisområdet Nordvästra Skåne men också utifrån det regionala perspektivet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

 Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och eller strategisk nivå
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings- och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resulta
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

 Läs mer om ledarkriterierna under länken:

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget och rekryteringsprocessen lämnas av rekryterande chef Michael Mattsson. (v.28 -29), rekryterande chef Susanne Hagström Rosenqvist (v. 30- 35).  Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Iwona Appelqvist, (v. 34-35). Samtliga nås via polisens växel.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Fredrik Brokopp 0768-55 88 31, SACO Carina Ivarsson, 0701-48 73 00, Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35, ST inom Polisen region syd via Polisens växel 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Lokalpolisområde Ängelholm, Ort: Ängelholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 september 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A399.436/2021 mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post