Spaningsgruppchefer, Utredningssektionen, polisområde Halland, region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län

Utlyst

12 juli 2021

Ansök senast

20 augusti 2021

Referensnummer

A356.004/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningssektionen i Polisområde Halland består av 8 grupper med varierande verksamhetsinriktningar. Grupperna bedriver utredningsarbete inom bland annat grova brott, spaning, utredningsjour och brott i nära relation.

Spaningsverksamheten på områdesnivå är organiserad vid utredningssektionen och indelad i två grupper med personal stationerad både i Varberg och i Halmstad.

Spaningsgrupperna arbetar utifrån polisområdets uppdrag när det gäller underrättelseledd utredningsverksamhet. Det grundläggande uppdraget kan preciseras enligt följande:

 • narkotika-/ dopnings-/ vapenbrott utan internationell anknytning
 • brott planlagda eller begångna av strategiska gärningsmän som identifierats på polisområdes- eller lokalpolisområdesnivå
 • grov systematisk brottslighet som begås av inhemska ligor
 • grov brottslighet i övrigt eller seriebrottslighet där det föreligger underrättelseinformation

Spaningsgrupperna ska även bistå andra utredningsgrupper- och sektioner med spaningsinsatser när så krävs och beslutas. De operativa ärendena beslutas i polisområdets operativa ledningsgrupp och leds av en spaningsledare tillsammans med dig som gruppchef. I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring som är under införande i region Väst under hösten 2021. Funktionen innebär även att du ofta samverkar med personal från lokalpolisområdena.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som spaningsgruppchef
Som chef för en spaningsgrupp rapporterar du till chefen för utredningssektionen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området spaningsverksamhet och dess resultat. Som spaningsgruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Spaningsgrupperna har både ansvar för aktuella ärenden både i spanings- såväl som utredningsfas. Som gruppchef arbetar du en stor del av din tid i yttre tjänst.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • Polisexamen
 • Erfarenhet av spaningsverksamhet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • Erfarenhet av personspaning
 • Erfarenhet av hemliga tvångsmedel
 • Erfarenhet av utredningsverksamhet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna .

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Bettina Lindén, HR-konsult, på telefon 0768-938126 alternativt rekryterande chef Peter Hejdström på tfn 0705-93 42 79.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare nås via polisens växel 114 14 alternativt:
Johan Sundin, polisförbundet, 070-317 10 01
SACO-S Region Väst saco-s.regionvast@polisen.se, ST st.halland@polisen.se, Seko Polisen seko-polisen.vast@polisen.se

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.

Placering vid Halmstad eller Varberg


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 augusti 2021 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A356.004/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta ansvarig HR-konsult alternativt rekryterande chef.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post