Teknikutvecklare till Nationellt it-brottscentrum, Noa

Nationellt it-brottscentrum söker en handläggare specialiserad för utveckling av metoder och processer kring foto och filmbearbetning till den nybildade gruppen för kamerabevakning.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

21 juli 2021

Ansök senast

13 augusti 2021

Referensnummer

A416.090/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen har ca 1900 anställda. Avdelningen består av sju enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Nationella operativa avdelningens uppgift är att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Nationella operativa avdelningen är även Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Nationellt it-brottscentrum, utgör polisens expertfunktion för utredning av komplexa cyberbrott, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och andra brott där internet är en bärande del. Sektionen biträder även den brottsbekämpande verksamheten med insamling och hantering av digital bevisning och digitala spår. Brottsligheten är under ständig förändring vilket ställer höga krav på våra medarbetare. Du kommer att ges stora möjligheter till kompetensutveckling genom formell utbildning men även deltagande i nationella och internationella konferenser samt expertgrupper.

Gruppen för kamerabevakning, blir en viktig del i arbetet med utvecklingen av Polismyndighetens kamerabevakning. Arbetet med kamerabevakning har tidigare bedrivits i projektform men blir nu ordinarie linjeverksamhet vid utredningsenheten och sektionen nationellt it-brottscentrum vid Noa. Polismyndighetens egen kamerabevakning ska fortsätta byggas ut och gruppen kommer att arbeta med koordinering av it-utvecklingsarbete, processledning, metodutveckling och förvaltning av frågor som gäller inhämtning, lagring, bearbetning och tillgängliggörande av videomaterial till huvudprocesserna utredning och lagföring, brottsförebyggande arbete och service.

Arbetsbeskrivning

Handläggaren ingår i ett områdesinriktat team med helhets- och utvecklingsansvar för inhämtningssystem med foto/film/multimedia som servar Polismyndighetens behov när det gäller teknik och utbildning inom kameraområdet. Den primära arbetsuppgiften för denna tjänst är utveckling av de multimedia relaterade gränssnitten foto och film.

Uppdraget är på strategisk nivå och arbetsuppgifterna kan med det variera. Du har med dig kunskap eller erfarenhet av utveckling på nationell nivå men även yrkemässigt förvärvad kunskap inom aktuellt teknikområde.  Du kommer med tiden förvärva ytterligare kunskap om systemens inbördes funktionalitet och samtidigt ha användarperspektivet i fokus.

Arbetet kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt, ibland med kort varsel. Du kan komma att representera Noa nationellt och internationellt i olika samverkansforum. Omvärldsbevakning inom området ingår i uppdraget.

Kvalifikationer

  • Eftergymnasial, polisiär eller akademisk utbildning, företrädesvis inom IT, multimedia eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
  • Minst 2 års yrkesmässig erfarenhet av utvecklingsfrågor på nationell nivå
  • Redovisningsbara tekniska kunskaper inom området kamera/sensorer
  • Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga
  • Goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga


Meriterande

  • Erfarenhet av att kravställa utbildningar och utrustning
  • Kunskap om utvecklingsarbete eller kravställning av teknisk karaktär
  • Erfarenhet av arbete med statligt skyddsvärd verksamhet och sekretess
  • Dokumenterad delaktighet i projekt och processer vid införandet av ny teknik
  • Erfarenhet av internationell samverkan

 

Personliga egenskaper

Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och problemlösning. Du är ansvarstagande, strukturerad, noggrann och prestigelös i ditt arbete. Du förväntas kunna arbeta självständigt och samtidigt verka effektivt med övriga aktörer. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har en helhetssyn och god förmåga att sätta dig in i- och förstå de verksamheter du ska stödja.

En viktig förmåga är att mot bakgrund av tidigare situationer kunna förutse framtida behov och anpassa verksamheten till nya och anpassade lösningar. Tjänsten kräver tidvis mycket samverkan inom polisen och även med andra myndigheter, organisationer och externa aktörer, därför läggs stor vikt vid samarbetsförmåga och samtidigt god integritet och hög sekretessmedvetenhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef
Johannes Welin, 010 563 41 37

HR-konsult
Martin, 073-050 20 77

Fackliga företrädare

Polisförbundet - Sofia Ask
tfn 010-563 87 10

SACO - Fredrik Bergh
tfn 010-563 91 37

SEKO - Karna Tillheden
tfn 073-249 04 22

ST - Johan Gertz
tfn 010-567 70 92

Övrig information

Anställningsform:              
Tillsvidare, provanställning 6 mån(om extern)

Arbetsort:                          
Stockholm

Arbetstidsförläggning:      
Veckoplanering 40/h

Tillträde:                            
Enligt överenskommelse

Funktion:                           
Handläggare

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 13 augusti 2021.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Märk din ansökan med ”A416.090/2021” i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ”A416.090/2021” via papperspost till adressen:

Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post