Verksamhetscontroller till NFC i Linköping

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du att få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

02 juli 2021

Ansök senast

06 augusti 2021

Referensnummer

A376.922/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt forensiskt centrum, NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och IT-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. Idag är vi drygt 600 medarbetare på totalt tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Avdelningskansliet på NFC ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten på NFC och har samordningsansvar för avdelningsövergripande frågor som kris-beredskap, lokaler, inköp, FoU, kvalitetsledning och utbildning. Vi är ett fyrtiotal medarbetare, organiserade i fyra grupper, främst placerade i Linköping.

Nu söker vi en verksamhetscontroller till Kansligrupp 1, vars ansvar avser områdena verksamhetsstyrning och analys (inklusive planering och uppföljning), FoU, beredning, krisberedskap, lokalförsörjning, internationella frågor samt samordning avseende utveckling och förvaltning inom IT området. Gruppens uppgifter inom dessa områden är i huvudsak att skapa strukturer, samordna och driva NFC:s agerande och säkerställa kvalitet så att NFC på bästa sätt kan utvecklas. Som medarbetare i Kansligrupp 1 har du kontaktytor både internt inom NFC och inom Polismyndigheten i stort, i en del fall också med andra myndigheter samt internationellt.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetscontroller kommer du i första hand att ha arbetsuppgifter inom gruppens ansvarsområde i frågor gällande verksamhetsstyrning och analys. I viss utsträckning kommer du också att involveras i frågor gällande beredning och handläggning av ärenden. Arbetsuppgifterna avser bland annat att ta fram och analysera statistiska underlag från olika källsystem och statistikuppföljningssystem, sammanställa och presentera resultaten för olika mottagare inom och utom NFC, kravställa på system för uppföljningsunderlag, svara på frågor inom området samt delta som resursperson i uppdrag och projekt.

I rollen som verksamhetscontroller kommer du att växla mellan ett strategiskt och ett operativt perspektiv. Genom analyser kommer du att bidra till att fördjupa förståelsen för hur verksamhetens operativa resultat utvecklas. I takt med förändringar inom och utanför NFC kommer du också att bidra till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för en väl fungerande forensisk verksamhet, inklusive vilka strukturer som behöver utvecklas för att stödja detta.

Arbetsuppgifterna kommer innebära både ett självständigt och ett teambaserat arbete med uppgifter som kräver planering, samordning, kvalitetssäkring och uppföljning. Tjänsten innebär ett nära samarbete med olika delar av NFC samt med andra delar av Polismyndigheten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

  • Akademisk examen inom statistik, ekonomi, samhällsvetenskap eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som Polismyndigheten bedömer relevant
  • Minst tre års erfarenhet av självständigt arbete med uppgifter som krävt statistisk analys av större datamängder, planering, samordning, kvalitetssäkring och uppföljning
  • Erfarenhet av strategisk analys och uppföljning samt omsättning av detta i periodiska rapporter (verksamhet, nyckeltal, mål). 
  • Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • Uppdrags- eller projektledning inklusive kvalificerat utredningsarbete inom offentlig sektor
  • Verksamhetsutveckling i offentlig sektor
  • Arbete med kvalitetsäkring och registerdata
  • Arbete med statistiska analysverktyg exempelvis Qlick View eller motsvarande
  • Arbete i Excel

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad och tar egna initiativ för att driva dina arbetsuppgifter framåt. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samarbetar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. Arbetsuppgifterna ställer krav på strategiskt tänkande och omdöme och för att bli framgångsrik i rollen som verksamhetscontroller ser du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Svante Engelbrektsson, svante.engelbrektsson@polisen.se. Under v. 29 kan i stället kanslichef Camilla Rehme kontaktas, camilla.rehme@polisen.se.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig Hr-konsult Anna Billengren, anna.billengren@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet Per Thollin, 010-56 383 00; Fackförbundet ST Heléne Tapper, 010-56 281 78; SEKO Polisen Anders Sandqvist, 010-56 91167, SACO Fredrik Bergh 010-563 91 37

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader

Arbetsort: Linköping

Arbetstid: Flextid

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Funktion: Verksamhetscontroller, NFC, Avdelningskansliet, Kansligrupp 1.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 6/8 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A376.922/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer A376.922/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post