Baseringschef till Polisflygets Malmöbasering vid Nationella operativa avdelningen

Polisflyget är en del av Operativa enheten på Nationella operativa avdelningen (Noa). I dagsläget har polisflyget cirka 70 medarbetare. Polisflyget har fem baseringar; Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Skåne län

Utlyst

18 juni 2021

Ansök senast

06 augusti 2021

Referensnummer

A356.422/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisflyget är en del av Operativa enheten på Nationella operativa avdelningen (Noa). I dagsläget har polisflyget cirka 70 medarbetare. Polisflyget har fem baseringar; Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund och Boden. Ledningen för polisflyget finns i Stockholm. 

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.

Vi är cirka 1 900 medarbetare som verkar på ett flertal orter i hela landet.

Operativa enheten där Polisflyget är en del har i uppdrag att dygnet runt, i samverkan med Internationella enheten, ansvara för nationell och internationell operativ kommunikation och samordning, så att Polismyndighetens resurser används effektivt. Enheten biträder polisregionerna vid internationell rättslig hjälp och upprätthåller nationell krisberedskap.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Malmöbaseringen rapporterar du till sektionschefen för Polisflyget samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för baseringens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknanden den senaste femårsperioden
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • piloterfarenhet av Bell 429
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt eller strategisk nivå
 • NVG- och instrumentbehörighet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna 
https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337]. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta HR-konsult, Lina Karlsson på telefon 010-56 416 53 alternativt rekryterande chef Dick Johansson på tfn 0708-951189.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco, tfn 010-56 391 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Malmö

 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 augusti 2021 via e-post till jobb.noa@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A356.422/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.