Just nu har Polismyndigheten problem med utskrifter vilket gör att försändelser kan bli fördröjda.

Biträdande lokalpolisområdeschef till LPO Eskilstuna i region Öst

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

11 juni 2021

Ansök senast

12 juli 2021

Referensnummer

A339.068/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där ca 2600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. Region Öst har över tid genomfört satsningar på att stärka den lokala bärkraften, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga och arbetet fortgår kontinuerligt. Regionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Lokalpolisområde Eskilstuna har ca 230 anställda och det geografiska ansvarsområdet är Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Huvudpolisstationen är lokaliserad i Eskilstuna och det finns även en polisstation i Strängnäs.  Det finns 9 IGV grupper, 5 UL-grupper och 4 Stöd Service-grupper i lokalpolisområdet. Vi har ansvaret för det lokala polisarbetet men samarbetar ofta inom vårt polisområde, med lokalpolisområde Nyköping, lokalpolisområde Katrineholm och utredningssektionen inom PO Södermanland, samt olika regionala sektioner.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som biträdande lokalpolisområdeschef Eskilstuna

Som biträdande lokalpolisområdeschef i Eskilstuna rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i ledningsgruppen för LPO Eskilstuna, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. I ditt uppdrag ligger särskilt att biträda lokalpolisområdeschefen i ledningen av den operativa verksamheten och säkerställa dess resultat. Som biträdande lokalpolisområdeschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • Polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av brottsförebyggande-, utrednings- och
  ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt eller indirekt nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Ingrid Hammer Larses, HR-konsult, på telefon 073-026 37 32 eller Christer Sjöqvist LPOC Eskilstuna, på telefon 010-5669472.

Fackliga företrädare

Urban Nordqvist, Polisförbundet, 070-249 16 77
Ann Gustafsson, ST, telefon 010-5669552
Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607
Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Eskilstuna

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan
bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 12 juli 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A339.068/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post