Just nu har Polismyndigheten problem med utskrifter vilket gör att försändelser kan bli fördröjda.

Chef till Underrättelseenhetens kansli vid Region Väst

Är du redo för en större uppgift? Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

09 juni 2021

Ansök senast

24 juni 2021

Referensnummer

A329.746/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. Underrättelseverksamheten ska bedrivas med operativt och strategiskt fokus samt ha en arbetsprocess som stödjer inhämtning, bearbetning och delgivning på lokalpolisområdes- samt regional nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Underrättelseenhetens kansli ingår du enhetens ledningsgrupp och ansvarar, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva enhetens och kansliet långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. 

Enhetens kansli är under uppbyggnad och omfattar ett verksamhetsområde med brett spektra. Kansliet har som funktion att vara samordnande, styrande och stödjande gentemot enhetens sektioner. Tyngdpunkten i kansliets ansvarsområde kommer att ligga på samordning av enhetsgemensamma frågor, samverkan och stöd mot polisområden, enheter och regionen.  En viktig del för kansliet kommer också vara att arbeta för kvalitet och utveckling. Det innebär bl a att ta hänsyn till nationella perspektiv och omvärldsförändringar. Kansliets verksamhetsområde är helt av administrativ karaktär.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en utvecklingsorienterad chef till Underrättelseenhetens kansli.I rollen som kanslichef kommer du tillsammans med enhetens övriga chefer att ha det övergripande ansvaret för att enhetens verksamhet leds och utvecklas enligt Polismyndighetens visioner och mål. Det huvudsakliga målet är att utveckla verksamheten i syfte att nå bästa möjliga resultat för medborgaren och verksamheten. Detta förutsätter att du har en bred kunskap om och förståelse för Polismyndighetens uppdrag och styrmodell. 

Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med medarbetare leda enheten i dess dagliga arbete, utgöra stöd för enhetschefen, svara för planering, beredning- och koordinering av ärenden på samtliga organisatoriska nivåer, ansvara för lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna samt samordna RALS-processen. Som en del av enhetens ledning medverkar du till att utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet. 

Arbetet ställer krav på tydligt helhetsfokus för hela enheten och regionen, men också att kunna hantera både strategiska och operativa verksamhetsfrågor.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • ett par års aktuell erfarenhet (de senaste fem åren) av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet från Polismyndigheten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: 

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av arbete inom underrättelseverksamhet
 • erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter på enhets- eller sektionsnivå
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation 

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på tel 0730 - 74 02 35 alternativt rekryterande chef Jens Ahlstrand på tel 0703 – 67 46 94.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Göteborg 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A329.746/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A329.746/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post