Gruppchef till Verksamhetsstyrning och Analys vid regionkansli Mitt

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

11 juni 2021

Ansök senast

25 juni 2021

Referensnummer

C57756/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Mitt består av Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län och är uppdelat i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett regionkansli. Kansliet har sitt huvudsäte i Uppsala och leds av en regionkanslichef.

Kansliet består av sju grupper med ett femtiotal medarbetare. Kansliet utgör ledningsstöd till regionledningen samt stöd till övrig verksamhet. Arbetet på kansliet bedrivs brett och består av bland annat av att bereda, planera och samordna verksamheten inom hela regionen. Inom regionkansliet pågår ett utvecklingsarbete av verksamheten som i nuläget har resulterat till förändring av VSA gruppens uppdrag enligt nedan. Verksamhetsförändringarna genomförs under hösten i samverkan med gruppchefen.

I VSA-gruppens specifika uppdrag ingår bland annat verksamhetsuppföljning, regional samordning samt intern styrning och kontroll. Gruppens verksamhet har även utökats till att omfatta viss regional operativ ledning och samordning. Den sker inom ramen för ett regionalt driftcentra (RDC). Verksamheten är under uppbyggnad men förväntas omfatta operativ planering som inte är akut och som inte omhändertas vid regionala enheter och polisområden.

Uppföljning av verksamheten sker genom både kvalitativa och kvantitativa metoder såsom processbaserade uppföljningar, uppföljning av genomförda aktiviteter eller sammanställning av olika data från Polisens system. Inom gruppen finns samordning för Trafik, BF, utredningsverksamhet, serviceverksamheten, it, utbildningsfrågor, regional övergripande planering samt inriktning 2024. Medarbetare utgår ifrån olika geografiska platser inom regionen vilket innebär att leda på distans.

 

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Gruppchef för VSA

Som gruppchef för Verksamhetsstyrning och analys rapporterar du till regionpolischefen samt ingår i regionkansliets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Verksamhetsuppföljning och Analys och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

 

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 - För funktionen relevant examen/utbildning

- Minst två års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, projektledare eller arbetsledare den senaste femårsperioden

- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

- Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

- Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

 

 Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 - Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

- Ingått i ledningsforum

- Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

- Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 Analys och helhetssyn

  • Mål och resultat
  • Utveckling och förändring
  • Social säkerhet
  • Muntlig och skriftlig kommunikation
  • Skapa delaktighet och motivation

 

Läs mer om ledarkriterierna här

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

 

Kontaktpersoner

Lena Tysk, Polismästare tfn: 070-332 15 47


Åsa Lidbom, HR-Konsult tfn: 010-567 33 54

Fackliga företrädare

Polisförbundet Anna Ramsten: 070-554 70 16; ST Linnea Hjelm, 010-567 54 95; SACO och Seko Polisen nås via 114 14

Övrig information

 Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

- Placering i Region Mitt, Uppsala. Även Västerås eller Gävle kan vara aktuellt

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25 juni 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg