Gruppchefer till stöd/service med placering vid LPO Norrmalm, PO Stockholm City

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

09 juni 2021

Ansök senast

23 juni 2021

Referensnummer

C57663/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm City omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden, Södermalm och Norrmalm, samt ett antal sektioner och kansli. Polisområdet bedriver arbete inom områdena utredning och lagföring, ingripandeverksamhet samt den brottsförebyggande verksamheten, främst inom ramen för sitt geografiska ansvarsområde.

Arbetsbeskrivning

Nu söker Polisområde Stockholm City dig som på direkt nivå ska leda en av grupperna för stöd/service på lokalpolisområde Norrmalm.

Som gruppchef har du verksamhetsansvar och personalansvar för en stöd/servicegrupp. Lokalpolisområdets stöd och service-grupper har ansvar för att stödja lokalpolisområdets ledning i övergripande frågor och planering och uppföljning av verksamheten. Grupperna ansvarar för den interna servicen på lokalpolisområdet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med övriga funktioner inom polisområdet och lokalpolisområdet.

Grupp 1

Gruppen ansvarar för att hantera lokalpolisområdets funktionsbrevlåda, fördelar ärenden, svarar och samordnar remisser/delningar/samråd. Gruppen hanterar diarieföring, fakturor, beställningar och post. Gruppen hanterar även tillstånd och sekretessprövningar och lokalpolisområdets omhändertagna fordon. Lokalpolisområdets kommunpoliser tillhör gruppen. Gruppen har nära samverkan med grupp 2.

Grupp 2

Gruppen ansvarar för planeringen på kort och lång tid i lokalpolisområdet. Gruppen ansvarar för hantering av arbetstider och reseräkningar och för dialog med PAC. I gruppen finns lokalpolisområdets operativa samordnare som arbetar i nära samverkan med hela lokalpolisområdet och lokalpolisområdets utbildningssamordnare. I gruppen finns förmåga till handläggning av ärenden i samverkan med grupp 1.

Som gruppchef för stöd/service
ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
• verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste fem åren
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant akademisk examen
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

  Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
 • erfarenhet av arbetsledning på indirekt nivå
 • chefs-och ledarskapsutbildning
 • erfarenhet av kansliverksamhet/ stöd service
 • bred erfarenhet av polisens verksamhet och organisation
 • erfarenhet av förvaltning
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna  
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Therese Tjeder Franzén 0708-951515
HR-konsult Stina Yllequist, stina.yllequist@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, Seko och ST nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid LPO Norrmalm
 • Arbetstidsförläggning: VP 5:2

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23 juni 2021. I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult: Stina Yllequist, stina.yllequist@polisen.se

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C57663/2021, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se


Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg