Gruppchef för vakthavande befäl, Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

03 juni 2021

Ansök senast

17 juni 2021

Referensnummer

A299.207/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Regionledningscentralen (RLC) är en sektion vid operativa enheten och är placerad på Ernst Fontells Plats i Göteborg. RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela region Väst. På RLC hanteras idag ca 500 000 telefonsamtal och ca 350 000 radioanrop/år.

RLC Väst har som målsättning att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral. Vi arbetar ständigt med att utveckla ett starkt ledar- och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation och förståelse. Frågor rörande normer, kultur och likabehandling är viktiga för oss i vårt arbete mot en mer attraktiv arbetsplats.

Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner, stark lokal närvaro och framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning. Med vår samlade kompetens stödjer vi lokalpolisområdena i det brottsbekämpande arbetet för ett samhälle som upplevs säkrare och tryggare av invånarna. 

Arbetsbeskrivning

Vill du anta utmaningen att få andra att växa och våga vara sitt bästa jag? Tror du på samarbete och sätter laget och uppdraget framför jaget? Är du en kommunikativ ledare med fallenhet för att skapa teamkänsla på arbetsplatsen och trivs med att vara mitt i händelsernas centrum, ska du definitivt söka ett uppdrag som chef i vår verksamhet.

Vi söker dig som vill axla ansvaret att dels leda en komplex och spännande verksamhet, dels att ta ett verksamhetsansvar för sektionen och representera oss i de olika forum vi verkar. Du har ett stort mått av samverkan och ser till helheten i var vi ingår i Polismyndighetens övergripande uppdrag.

I rollen ingår att du säkerställer att våra VB har bästa möjliga förutsättningar att genomföra sitt jobb bland annat genom

 • att hitta former för tillgänglighet, då du och dina medarbetare inte nödvändigtvis arbetar samma tider
 • att hitta former för utveckling av teamkänsla och samhörighet, då gruppen sällan träffas i sin helhet
 • att arbeta med hur man ser på uppdraget som VB inom din egen organisation, resten av myndigheten och externt vid behov.

Du ingår i sektionens ledningsgrupp där ni tillsammans verkar för att nå de myndighetsgemensamma målen och främja samarbetet med era interna samarbetspartners, för att i förlängningen skapa mervärde för våra huvudsakliga uppdragsgivare - medborgarna.

På RLC är ingen dag den andra lik och arbetsbelastningen är stundtals hög. Därför behöver du kunna arbeta under pressade förhållanden och öka arbetstakten när situationen kräver det, utan att eftersätta kravet på en god service och kvalitet.

Som chef för vakthavande befäl ingår du i RLCs ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva sektionens och myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

  • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom den senaste femårsperioden
  • polisexamen
  • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, exempelvis inom samhällsservice med många externa kontakter
  • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
  • aktuell erfarenhet av att arbeta inom Polismyndigheten

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån de regionala och eller lokala problembilderna i region Väst
 • godkänd VB-utbildning
 • erfarenhet av att arbeta med organisatoriska frågor på mer övergripande nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn

 • Mål och resultat

 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/siteassets/jobbannonsdokument/polismyndighetens-ledarkriterier-overgripande-beskrivning.pdf/download?v=c11d41a147deb335a3f04ee24e779337].

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Andreas Staf-Welin. Vid frågor om processen kontakta HR konsult Matilda Skantze. Båda nås via Polisens växel 11414.

Fackliga företrädare

Företrädare för ST inom Polisen, Seko Polisen, Saco-S och Polisförbundet nås via Polisens växel 11414.

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Regionledningscentralen, Ernst Fontells plats, Göteborg

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 juni 2021. Skicka din ansökan till jobb.vast@polisen.se uppmärkt med A299.207/2021 i ärenderaden.

Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Varmt välkommen med din ansökan

Sök jobbet

Ansök via e-post