Gruppchef, Operativ verksamhetsstyrning, kansliet PO Stockholm City

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

11 juni 2021

Ansök senast

22 juni 2021

Referensnummer

C57843/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polismyndigheten, region Stockholm, har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under Regionpolischefen.

Polisområde (PO) Stockholm city omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden: Södermalm och Norrmalm samt två utredningssektioner, en joursektion, två utredningssektioner för operativt stöd och ett områdeskansli. Polisområdet bedriver arbete inom områdena utredning och lagföring, ingripandeverksamhet samt den brottsförebyggande verksamheten främst inom ramen för sitt geografiska ansvarsområde.

Polisområdeskansliet består av drygt 70 medarbetare och delas upp i 8 grupper med olika ansvarsområden. Polisområdeskansliet säkerställer förutsättningar för att polisområdet långsiktigt ska fungera, agera och utvecklas på ett enhetligt och effektivt sätt. Vi utformar och driver polisområdets verksamhetsplanering och uppföljning integrerat med kompetensförsörjning, ekonomi, rekrytering, utbildning samt lokalfrågor för att understödja att verksamheten går i beslutad riktning.

Vi är polisområdets beredningsorganisation som ger råd och vägledning genom beredningsprocesserna från början till slut. Vi hanterar och samordnar de ärenden som kommer in till polisområdet via kansliet effektivt och med hög kvalitét. Vi förvaltar och utvecklar polisområdets gemensamma styrdokument och rutiner samt ger strukturerat och systematiskt stöd till verksamheten. Vi är alltid tillräckligt insatta i polisområdets verksamhet för att kunna ge en övergripande lägesbild och representera polisområdet i olika sammanhang.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Gruppchef för operativ verksamhetsstyrning, kansliet PO Stockholm City

Drivs du av att självständigt utveckla verksamhet och medarbetare inom givna ramar? Vi på polisområdeskansliet söker en gruppchef till operativ verksamhetsstyrningsgruppen som består av elva medarbetare och är en viktig grupp på vårt kansli med fokus på bland annat aspirantsamordning, utbildningssamordning och vapenfrågor. Vill du anta utmaningen att vara med och leda den verksamheten i polisområdet? Då har du chansen nu!

Alla grupper på områdeskansliet arbetar nära och tillsammans för att nå bästa resultat för verksamheten och för medarbetarna. Verksamheten kännetecknas av ett stort engagemang för både medarbetare och polisområdet. Gruppcheferna inom områdeskansliet arbetar självständigt inom givna ramar och med verksamheten i fokus.

I uppdraget som gruppchef ingår det att representera Polismyndigheten i olika samverkansforum där mandatet är stort och förväntas tas inom ramarna som sätts. Du kommer kunna bidra i samverkan utifrån dina kunskaper och erfarenheter och därmed vara med och skapa goda förutsättningar för verksamheten.

Som chef för operativ verksamhetsstyrning rapporterar du till kanslichef samt ingår i kansliets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området operativ verksamhetsstyrning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

• Polisexamen eller annan för funktionen relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvad erfarenhet.
• Minst tolv månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde.

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

• Erfarenhet av att leda anda mot uppsatta mål och resultat.
• Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet.
• Ingått i ledningsforum.
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt eller/och strategisk nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Läs mer om ledarkriterierna 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Anette Haag på anette.haag@polisen.se alt. tfn 070-895 17 82.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult  Sara Holmqvist på sara.holmqvist@polisen.se.

Fackliga företrädare

Kontaktpersoner för Polisförbundet, SACO-S, ST, SEKO nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
- Placeringsort: Stockholm

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 22 juni 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg