Gruppchef, PO Fyrbodal Utredningsgrupp BINR

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

04 juni 2021

Ansök senast

30 augusti 2021

Referensnummer

C56904/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

PO FYRBODAL
Polisområde Fyrbodal omfattar 17 kommuner och är organiserat i tre lokalpolisområden; västra Fyrbodal, östra Fyrbodal och södra Fyrbodal. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

PO FYRBODAL UTREDNINGSSEKTION
Vid Utredningssektionen finns polisområdets samlade jourresurs, spaningsverksamheten, brott i nära relation-vuxen, brott i nära relation-barn, grova brott samt en verksamhetsstödgrupp. Utredningssektionen har ett polisområdesgemensamt uppdrag och utreder brott inom hela Fyrbodal.

Utredningssektionens målsättning är att bli en än mer attraktiv arbetsplats där vi gemensamt bidrar till en god arbetsmiljö, där alla verkar på lika villkor och får utrymme att vara sig själva. En arbetsplats där vi gemensamt strävar mot att nå våra långsiktiga mål, framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro, attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Vårt uppdrag omfattar många gånger grov och komplex brottslighet vilket ställer höga krav på varje enskild medarbetare att vi är flexibla och att vi gör rätt prioriteringar i vardagen.

UTREDNINGSGRUPP BINR
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon. Vi förstärker nu arbetet med den hedersrelaterade brottsligheten, tar höjd för den kommande barnfridslagen och utökar samverkan avseende gängkriminalitet.

BINR-gruppen består av ca 13 medarbetare, både poliser och civila, som arbetar som barnförhörsledare och vuxenutredare.

Arbetsbeskrivning

UPPDRAGET SOM GRUPPCHEF FÖR PO FYRBODAL UTREDNINGSGRUPP BINR
Som gruppchef för BINR rapporterar du till sektionschefen samt ingår i Utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området BINR och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Det huvudsakliga uppdraget består av att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt av att stötta medarbetarna i enlighet med beslutade inriktningar gällande polisledda förundersökningar. I detta ingår att samverka med företrädare för verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten och andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha ett utpräglat intresse för människor och relationer och ha förmåga att utöva ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap. Ditt förhållningssätt är coachande och motiverande och du stöttar och tar tillvara på dina medarbetares engagemang i det dagliga arbetet. Vidare har du förmåga att tänka i nya banor vad gäller utveckling och arbetssätt som bidrar till effektiv brottsuppklaring.

I rollen som gruppchef tar du en aktiv roll i sektionens ledningsgrupp och bidrar i arbetet med att skapa en effektiv organisation såväl som en välkomnande arbetsplats.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget som gruppchef för BINR, behöver du ha erfarenhet av att leda förundersökningar och förstå vikten av att kunna göra väl avvägda prioriteringar i dessa. Du är trygg med att fatta de beslut som behövs för att nå framdrift i era ärenden och använder de resurser ni har att tillgå på ett klokt sätt.

Eftersom ni är en polisområdesgemensam resurs och du också leder andra än dina egna gruppmedlemmar i större sammanhang, bör du ha god förmåga att nätverka utanför din egen verksamhet och anta ett helhetsperspektiv på de uppdrag ni har framför er.

Vi söker dig som har ett intresse för utvecklingsfrågor, som tar tillvara på goda exempel och nya infallsvinklar från andra håll, och som inte minst värnar om att dina medarbetare har utrymme att bidra med sitt kunnande och engagemang i utvecklingen av er verksamhet. Som medlem i vår ledningsgrupp förväntas du ta ansvar för din verksamhet som en del i sektionens helhet och tillsammans med övriga gruppchefer bidra till ett gott samarbete med era övriga samverkanspartners, internt såväl som externt.

DETTA ÄR EN MÖJLIGHET FÖR DIG SOM HAR:
• Svensk polisutbildning, akademisk examen och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste 5 åren, varav minst 6 månader skall ha varit en sammanhängande period.
• Erfarenhet av att leda förundersökningar.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde.

VI SER DET SOM MERITERANDE OM DU UTÖVER DETTA ÄVEN HAR:
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef med verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar under en längre sammanhängande period.
• Aktuell erfarenhet av den regionala problembilden i region Väst.
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
• Ingått i ledningsforum.
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen.
• Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet.
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå, t.ex. Polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet (PCD) eller en motsvarande utbildning.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Jesper Rieck, Sektionschef, Utredningssektion PO Fyrbodal
Telefon: 010-565 25 95
Marlene Olsson, Inspektör, Utredningssektion PO Fyrbodal
Telefon: 010-565 16 17
Erika Sandell, HR konsult
Telefon: 010-563 73 65073-079 36 69

Fackliga företrädare

Polisförbundet Region Väst
Seko Polisen Väst
ST Region Väst
SACO Region Väst

Övrig information

Anställning: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Placeringsort: Trollhättan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg