Gruppchef till Brottsoffer- och personskyddsverksamheten i Gävleborgs län vid Utredningssektionen, Region Mitt

Polisregion Mitt söker en gruppchef till Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen - BOPS (Personsäkerhet 2) i Gävleborgs län inom den Regionala Utredningssektionen.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Gävleborgs län

Utlyst

29 juni 2021

Ansök senast

06 augusti 2021

Referensnummer

A378.566/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Mitt söker en gruppchef till Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen - BOPS (Personsäkerhet 2) i Gävleborgs län inom den Regionala Utredningssektionen.

Brottsoffer- och personsäkerhetsarbete i myndigheten är en del av polisens kärnverksamhet och bidrar till polisens övergripande mål att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten för brottsutsatta, säkra rättsprocessen samt avlasta utredningsverksamheten

BOPS arbetar med att öka tryggheten och säkerheten för hotade personer och deras anhöriga, samt få dessa brottsoffer att våga, vilja, kunna, och orka fullfölja en rättsprocess.

Arbetet inom BOPS omfattar såväl stödjande som skyddande åtgärder. Arbetet bygger på god samverkan med andra aktörer både inom och utanför polismyndigheten, såsom brottsutredare, åklagare, socialtjänst, psykiatri, kriminalvård och skyddade boenden. Vi arbetar även med att biträda Skatteverket vid ansökan om skyddade personuppgifter och förmedlar brottsoffers kontaktuppgifter till brottsofferstödjande verksamheter.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Personsäkerhet 2 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i Utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området brottsoffer och-personskydd och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef har du verksamhetsansvar och leder gruppens arbete enligt de mål som finns för verksamheten. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Du kommer att ansvara för metodutveckling och att skapa goda förutsättningar för gruppen.

Som gruppchef är du en ledare som utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar förutsättningar för att dina medarbetare når sin fulla potential.

Du kommer också ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp där du förväntas aktivt bidra till sektionens utveckling.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare.
 • Akademisk examen, alternativt PHS

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
 • Ingått i ledningsforum
 • Erfarenhet av hot- och riskbedömningar på individnivå
 • Erfarenhet av komplex brottsutredande verksamhet
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • Utbildning inom hot-riskbedömning, brottsoffer, personskydd, eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

 

Kontaktpersoner

Rekryterande chef, Henrik Engelkes: 070-895 18 97

HR-konsult: Andreas Bamberg: andreas.bamberg@polisen.se

HR-konsult: Hampus Haettman: hampus.haettman@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, Saco och Seko når du via polisens växel: 114 14

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering: Gävle

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6/8 2021 via e-post till jobb.mitt@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A378.566/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post