Just nu har Polismyndigheten problem med utskrifter vilket gör att försändelser kan bli fördröjda.

Vikariat: Handläggare till Operativa Berednings- och samordningsgruppen på Finanspolisen, Noa, Sthlm

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

07 juni 2021

Ansök senast

21 juni 2021

Referensnummer

A335.297/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu handläggare till Operativa berednings- och samordningsgruppen vid Finanspolissektionen, Nationella operativa avdelningen (Noa). Tjänsterna avser ett tvåårigt vikariat och ett ettårigt vikariat med möjlighet till förlängning. Hos oss kommer du att tillsammans med engagerade och trevliga kollegor få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten, och minska brottsligheten i Sverige.

Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Det innebär att besluta om resursförstärkningar i hela landet, vara kontaktpunkt i samverkan nationellt och internationellt och att utveckla arbetsmetoder och utrustning för brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring, ordning, säkerhet, underrättelse och service. Nationella operativa avdelningen har ca 1 900 anställda och består av sju enheter samt ett kansli.

Underrättelseenheten vid Noa har som huvudsakligt uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, nationellt och internationellt. Enhetens verksamhet har därmed både en strategisk och en operativ inriktning.

Finanspolissektionen, med cirka 50 medarbetare, är en av tre sektioner inom Underrättelseenheten. Organisatoriskt består sektionen av en sektionschef, en operativ samordningsgrupp, två handläggargrupper och en analysgrupp med respektive gruppchefer. Finanspolissektionen har funktionsansvar för den del av underrättelseverksamheten som avser penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolissektionen är också Sveriges Financial Intelligence Unit (FIU) och är i således mottagare av inrapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från olika verksamhetsutövare (banker, växlingskontor och andra finansiella institut) samt berörda myndigheter. Uppgifterna som kommer in registreras, bearbetas och bereds till operativa rapporter och/eller underrättelser. Finanspolissektionen gör även analyser som utgör en grund för verksamhetsplanering och åtgärder, både nationellt och internationellt samt återkopplar om nya risker och trender till de rapporteringspliktiga verksamhetsutövarna.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst är en del av Operativ beredning och samordning på Finanspolisen och är inriktad på att ta emot, registrera, granska, bedöma, prioritera och delge rapporter om misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism och annan relevant information. Som handläggare kommer du att:

 • Ta emot, prioritera, bearbeta och delge inkommande rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Ta emot, registrera och bedöma nationella underrättelser, förfrågningar samt hantera och besvara biträden från olika samarbetspartners.
 • Ta emot, registrera och bedöma internationella underrättelser och förfrågningar genom olika digitala nätverk.
 • Löpande granska, bedöma och återkoppla inkommande rapportering från rapporteringspliktiga verksamhetsutövare, som enligt lag är skyldiga att rapportera in misstänkta transaktioner.
 • Delta i metodutvecklingsarbetet inom arbetsområdet penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • Polisexamen eller akademisk examen inom ekonomi, kriminologi eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan kvalifikationer även har:

 • Erfarenhet av att arbeta med ekonomisk brottslighet, penningtvätt eller finansiering av terrorism.
 • Erfarenhet av samverkan med myndigheter och andra organisationer.
 • Erfarenhet av självständigt utredningsarbete.
 • Erfarenhet av underrättelsearbete.
 • Erfarenhet av internationellt arbete.
 • Erfarenhet av administrativt arbete inom underrättelse- eller utredningsverksamhet.
 • Deltagit i utvecklingsarbete/metodutveckling.


Personliga egenskaper
För att trivas och utvecklas i rollen som handläggare vid operativa berednings- och samordningsgruppen behöver du vara ansvarsfull, noggrann och ha ett systematiskt arbetssätt. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samverkar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. Arbetsuppgifterna ställer även krav på hög stresstålighet och för att trivas i rollen behöver du vara uthållig och lita på din egen förmåga.

I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Robert Lindgren, tel 073-331 54 85, alternativt via mail: robert-b.lindgren@polisen.se.

Har du frågor  om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig HR-konsult: Cecilia Davidsson, tel 073-413 90 22, alternativt via mail: cecilia.davidsson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, Saco, tel 010-563 91 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tel 010-56 387 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tel 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tel 010-56 166 27.

Övrig information

Anställningsform: Tjänsterna avser ett ettårigt vikariat med möjlighet till förlängning samt ett tvåårigt vikariat.
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen.
Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid enligt 5 § 2 mom.
Tillträde: Planerad start 1 oktober 2021.
Funktion: Handläggare.

Polismyndigheten ställer höga krav på medarbetarnas säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med fast anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast den 21 juni 2021.

 • I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade kvalifikationer och meriter.
 • Skriv gärna i din ansökan vilket vikariat du är intresserad av (1 år eller 2 år).
 • Märk din ansökan med ärendenummer A335.297/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ärendenummer A335.297/2021 via papperspost till Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post