Kanslichef till polisområde Jönköping vid Region Öst

Är du redo för en större uppgift?

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län, Jönköpings län, Södermanlands län, Stockholms län

Utlyst

11 juni 2021

Ansök senast

20 juli 2021

Referensnummer

A346.917/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Region Öst

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där 2600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. Region Öst har över tid genomfört satsningar på att stärka den lokala bärkraften, men har också byggt upp en omfattande regional förmåga och arbetet fortgår kontinuerligt. Regionens verksamhet och utveckling utgår ifrån Polismyndighetens strategiska mål: Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, stark lokal närvaro samt att vara en attraktiv arb

Polisområde Jönköping är organiserat i tre lokalpolisområden; LPO Södra Vätterbygden, LPO Höglandet och LPO Värnamo. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i en utredningssektion. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli bestende av tre grupper, Operativ verksamhetsstyrning, Förvaltningsgrupp och Intern service.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som kanslichef PO Jönköping

Som chef för polisområdes kansli leder och fördelar du arbetet inom kansliet och rapporterar till polisområdeschefen. Du ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för kansliet, bestående av tre grupper, och dess resultat. Som kanslichef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Polisområdets kansli ansvarar för att ge stöd till polisområdeschefen med planering och uppföljning av verksamheten inom polisområdet på övergripande nivå utifrån Polismyndighetens strategiska mål och polisområdets behov. Det kan bland annat handla om verksamhetsplanering, budget, lokalfrågor, lönefrågor, kompetens- och utbildningsfrågor, upphandlingsstöd, hantering av funktionsbrevlåda mm. Polisområdets kansli ska även utgöra ett stöd till chefer och medarbetare i polisområdet, bereda ärenden och vara en länk mellan den regionala och lokala nivån inom ett flertal olika sakområden. Om du är polis, kan du efter utbildning ingå i regionens polischefsberedskap och eventuellt i förekommande fall svara för polisområdeschefen i dennes frånvaro.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • gedigen erfarenhet av rättsväsendet 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, exempelvis inom juridik, personalvetenskap eller statsvetenskap
 • genomgått relevanta chefs- och ledarskapsutbildningar
 • erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • tidigare erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet
 • god kännedom om RALS-processen och förhandlingsordningen
 • bred förhandlingsvana

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Ingrid Hammer Larses, HR-konsult, på telefon 073-026 37 32 alternativt rekryterande chef Malena Grann på tfn 070-3626015.

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg, Polisförbundet, 070 518 57 60

Rebecca Wennström, ST, 0730-975709

Anders Sandqvist, Seko, 0703-659607

Ove Callheim, SACO-S, 010 566 51 87

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering Jönköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 20 juli 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A346.917/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!