Lokalpolisområdeschefer till polisområde Stockholm Syd

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 juni 2021

Ansök senast

21 juni 2021

Referensnummer

A330.453/2021, A330.462/2021, A330.469/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. 

Polisregion Stockholm har ca 7 200 anställda. Regionen består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. 

I polisområde Stockholm Syd bor drygt en miljon invånare och många fler arbetar, passerar och vistas här varje dag. Det är ett av Sveriges största polisområden indelat i lokalpolisområdena Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Vi är en snabbt växande och fantastisk del av Stockholm. Vårt geografiska område spänner från delar av Stockholms stad, knutpunkter för alla trafikslag, arenaområden, till förort, landsbygd och skärgård.

Vi söker nu chefer som ska ansvara för lokalpolisområdena Haninge/Nynäshamn, Globen och Skärholmen.

Polisområde Stockholm Syd ska tillsammans med övriga polisområden och enheter i Stockholm systematiskt verka för att utveckla vår verksamhet, se helhet före delar och medverka till en samanhållen Svensk Polis. Vi fortsätter att utveckla våra överordnade prioriteringar, arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, organiserad brottslighet och grova brott, samtidigt som vi nu tar nästa steg och höjer ambitionsnivån rejält i vårt brottsförebyggande arbete och arbetet gällande unga. Vi ska bli än mer närvarande i lokalsamhället och öka brottsuppklarningen.

Omvärlden och framtiden är föränderlig, vi behöver skapa oss en bild av vad det innebär för våra medborgare för våra medarbetare och därmed för polisens uppdrag. För att förstå framtiden behöver vi som ledare ha en stark förankring och närvaro i vår verksamhet, och förstå uppdraget och vad som är viktigt och vad som faktiskt gör skillnad för medborgarna. Vi möter såväl brottsoffer som misstänkta gärningspersoner med respekt och tydlighet. Vi tar likhet inför lagen, jämställdhet och mångfald på stort allvar. Polisområdet samverkar aktivt och prestigelöst med lokalsamhället och andra myndigheter för att skapa hållbara och långsiktiga strukturer som stödjer vårt grunduppdrag.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst, vilket innebär att du behöver vara prestigelös, ödmjuk samtidigt som du är tydlig med förväntningar och resultat.

Som ledare i polisområde Stockholm Syd delar du våra värden som innebär att vi strävar efter att:

 • Vara tydliga, uppriktiga och modiga i vårt sätt att kommunicera.
 • Respektfulla och ansvarstagande
 • Tillitsskapande genom att våga släppa kontrollen och bygga relationer över gränser
 • Hållbara genom att vara tydliga med våra förväntningar och utgår från att alla gör sitt bästa liksom att ha balans i privat- och arbetsliv.
 • Stödjande genom att vi ger varandra återkoppling

Vi ser fram emot din ansökan. Här kan du verkligen påverka och göra skillnad för våra medarbetare och medborgare. Det vi gör tillsammans är alltid meningsfullt, många gånger utmanande men också fantastiskt kul och utvecklande.

Välkommen med din ansökan!

Catrine Kimerius Wikström                              Joakim Granstedt

Polisområdeschef                                            Bitr. polisområdeschef

Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef i polisområde Stockholm Syd rapporterar du till polisområdeschefen och ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där vi tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområdets operativa verksamhet och dess resultat. Som LPO-chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet 
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete 
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen
 • minst två års aktuell erfarenhet av att leda i operativ och taktisk tidsskala

 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • mycket goda kunskaper om polisorganisationens uppbyggnad och verksamhet
 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • erfarenhet från stabsarbete
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polisområdeschef Catrine Kimerius Wikström, telefon 073 331 51 11.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Ulf Pauli, telefon 010 563 08 91
Seko Polisen, Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S, Nils Karlsson, telefon 070 982 89 86
ST Emelie Hernodh, telefon 072 199 80 62

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Haninge, Globen resp. Skärholmen

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast måndagen den 21 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

 • Om du söker LPO-chefsfunktionen Haninge/Nynäshamn märker du din ansökan med ref.nr. A330.453/2021 i mailets ärendemening.
 • Om du söker LPO-chefsfunktionen Globen märker du din ansökan med ref. nr. A330.462/2021 i mejlets ärendemening.
 • Om du söker LPO-chefsfunktionen Skärholmen märker du din ansökan med ref. nr. A330.469/2021 i mejlets ärendemening.

Vi ber dig alltså skicka en ansökan för varje funktion du är intresserad av.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post