Processledare fysisk säkerhet

Vill du vara delaktig i att skydda det mest skyddsvärda hos Sveriges största myndighet? Vi bedriver en mångfacetterad verksamhet där tillit, integritet och professionalitet värdesätts högt och där vi gör skillnad tillsammans.

Organisation

Säkerhetsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

11 juni 2021

Ansök senast

02 juli 2021

Referensnummer

A338.976/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Säkerhetsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten med ca 130 anställda som leds av avdelningschefen som också är myndighetens säkerhets- och säkerhetsskyddschef. Utöver sektionen för säkerhetsskydd hanterar avdelningen områden som medarbetarskydd, analys, samt verksamhets- och säkerhetsskydd för nationella avdelningar såväl som för polisregioner. På avdelningen finns också ett kansli. Vi söker nu dig som vill leda och utveckla processen för fysisk säkerhet.

Arbetsbeskrivning

Som processledare i fysisk säkerhet är du placerad på sektionen för säkerhetsskydd, som har ansvar för processledningen på området, samt inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och upphandlingssäkerhet. Härifrån leder du processutvecklingen och styr implementeringen av styrdokument, rutiner, mm nationellt på Säkerhetsavdelningen. Eftersom avdelningen är nybildad och under uppbyggnad, så finns det stora möjligheter att forma framtidens processer och arbetssätt på området. För att kunna trivas och kunna bidra i utvecklingsarbetet är det viktigt att du är trygg med att arbeta i en fas där verksamheten förändras. I arbetsuppgifterna ingår att författa styrdokument på området, samt att utbilda och hålla presentationer för mindre/större grupper. Du behöver kunna fånga upp och tillvarata den erfarenhet och de idéer som finns hos medarbetarna på avdelningen. På avdelningen eftersträvas ett analysdrivet arbete där vi verkar för en samstämmig bedömning av skyddsvärden, sårbarheter och verksamhets- och säkerhetsskyddsåtgärder. 

Du behöver ha gedigen kunskap om verksamhets- och säkerhetsskydd, samt specifik kunskap/erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet. Arbetet kräver ett högt säkerhetstänkande, hög integritet och förmåga att arbeta självständigt. Du arbetsleds av sektionschefen, tillika myndighetens biträdande säkerhets- och säkerhetsskyddschef. 

Såväl ditt arbete som processledare som sektionens och avdelningens uppdrag kretsar kring verksamhets- och säkerhetsskydd varför vi gärna ser att du är stabilt förankrad i sakområdet och har erfarenhet av att arbeta i säkerhetskänslig verksamhet. Du kommer att arbeta nära medarbetare som är experter inom sina områden och också nära sektionens gruppchefer. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med övriga organisatoriska enheter inom Polismyndigheten såväl som med andra myndigheter som med internationella partners.

Kvalifikationer

 • för funktionen relevant eftergymnasial utbildning på universitet, högskola eller liknande
 • minst ett års erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet
 • minst tre års erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet/fysiskt skydd
 • erfarenhet av processledning och/eller utvecklingsarbete
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • förmåga att läsa och uttrycka sig i tal på engelska
 • erfarenhet av att presentera och/eller utbilda

Följande erfarenheter är meriterande

 • utbildning i fysisk säkerhet och eller fysiskt skydd
 • utbildning i processledning
 • erfarenhet av arbete med tekniska verktyg för processkartläggning/processutveckling
 • erfarenhet av att författa styrdokument eller liknande
 • erfarenhet av arbete i statlig förvaltning 

Personliga egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta, kunna skapa en arbetskultur som präglas av tillit och engagemang, där man kan växla mellan del- och helhetsperspektiv. Eftersom arbetet ställer stora krav på god samverkan, även med medarbetare som befinner sig på andra geografiska platser, är det viktigt att du besitter förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer, samt att du kan arbeta mot långsiktiga mål och växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. 

Vi söker dig som är

 • kommunikativ med förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer
 • trygg i din roll att leda processen och har förmåga att arbeta självständigt
 • har förmåga att använda dig av kommunikation som medel för utveckling och processledning i verksamheten
 • har förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • har förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • har förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • har förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • har förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Linda Escar, chef för sektionen för säkerhetsskydd, telefon 073-84 39 831

Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Cecilia Frisell, telefon 0722 28 74 34

Fackliga företrädare

Saco-S: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

 • Tillsvidareanställning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Stockholm
 • Arbetstidsförläggning: Flexibel arbetstid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 juli 2021 via e-post till jobb.nord@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A338.976/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A338.976/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.                                                

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post