Gruppchef till BINR-gruppen, brott avseende barn, Borlänge

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län

Utlyst

04 maj 2021

Ansök senast

18 maj 2021

Referensnummer

C54756/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polisregion Bergslagen har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Örebro, Värmland och Dalarna, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Dalarna är indelat i tre lokalpolisområden; Falun, Borlänge och Mora.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef leder du verksamheten tillsammans med mycket engagerade medarbetare. Din grupp består av ett 15-tal medarbetare med både polisiär och civil bakgrund. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete.

Det huvudsakliga uppdraget består i första hand av att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt i andra hand att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar.

I uppdraget ingår att vidareutveckla verksamheten, bland annat utifrån de nationellt framtagna metoderna, samt att skapa motivation hos medarbetarna för att tillsammans klara av verksamhetens utmaningar särskilt när det gäller de ibland förekommande arbetsintensiva perioderna.

Som en del av utredningssektionens ledningsgrupp medverkar du i att utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet.

I uppdraget ingår också ett utåtriktat arbete där samverkan med myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang.

Som chef för BINR gruppen:

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du
• minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
• Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant högskoleutbildning
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde; bedriva brottsutredningar

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till BINR 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Rickard Eriksson, Chef Utredningssektionen Dalarna tfn: 070-665 52 30

Åsa Lidbom, HR-Konsult tfn: 010-567 33 54

Fackliga företrädare

ST, SEKO, SACO-S, Polisförbundet tfn: 114 14

Övrig information

Anställning

- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
- Placering vid Polisområde Dalarna; Falun eller Borlänge

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under

https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 maj 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!


Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg