Chef till grupp för bedrägeribrott vid Polisområde Västerbotten, Region Nord

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

03 maj 2021

Ansök senast

23 maj 2021

Referensnummer

C54725/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. 

 

Bedrägerigruppen tillhör utredningssektionen i PO Västerbotten som har ett länsgemensamt ansvarsområde för hela Polisområdet. Vid utredningssektionen finns ytterligare 7 grupper, BINR1, BINR2, BINR3, span, grova brott, jourhavande fu-ledare, stationsbefäl. 

Arbetsbeskrivning

Idag arbetar 6-7 medarbetare placerade i Umeå och Skellefteå vid gruppen. Målsättningen är att arbetsgruppen ska växa och bli fler på sikt och förväntningarna är att du som chef ska utveckla driva utvecklingsarbetet med arbetsmetoder och samverkan samt utveckla och motivera medarbetarna i sitt dagliga arbete. Bedrägeribrotten är en brottskategori som ökar i samhället och du förväntas vara förändringsbenägen och vara innovativ i din roll. Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del av arbetet och mötet med medborgarna genom media och andra kanaler är en viktig roll. Du kommer att ha en funktion som förundersökningsledare i polisledda förundersökningar och leda och fördela det vardagliga arbetet. Samverkan med andra grupper, internt och externt kommer att vara en viktig del av arbetet. Att du som chef ser till helheten inom Polisen och polisområdet och inte enbart till det egna ansvarsområdet är av största vikt och att ett medborgarperspektiv hela tiden är i fokus. Du kommer att ha ett stort administrativt ansvar med olika administrativa sysslor över det som berör den egna gruppen.

 

Som chef för Bedrägerigrupp vid Polisområde Västerbotten  

 

ska du

-          inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-          tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

-          ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp

-          ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

-          ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

-          företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

-          Arbeta som fu-ledare i polisiärt ledda förundersökningar

-          Leda och fördela arbetsuppgifter i den vardagliga verksamheten

är du

-          verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-          arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

-          minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande senaste 5 års perioden

-          svensk polisexamen med godkänd aspirant och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning

-          erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet bedrägeri och/eller erfarenhet av att ha varit gruppchef

-          erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

-          erfarenhet av förundersökningsledning

-          erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat

-          ingått i ledningsforum

-          erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen

-          erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

-          chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

besitter du

-          förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-          förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-          förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-          förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-          förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-          förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Chef till grupp för bedrägeribrott vid Polisområde Västerbotten, Region Nord

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Olle Andersson, sektionschef, tfn: 010-568 22 71. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Marie Larsson, HR-konsult marie-i.larsson@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord: Mattias Borin, ST region Nord: Mattias Keskitalo Nilsson, SACO-S region Nord: Ingegerd Nilsson-Ramm och SEKO polisen: Ehrenfried Jäschke, samtliga nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Anställning

–        Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–        Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.

–        Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid 40 h/v

–        Placering vid Utredningssektionen, placering i västerbotten

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

 

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23/5 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult, Marie Larsson marie-i.larsson@polisen.se

 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg