Ekonomichef till region Väst, placeringsort Göteborg

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Västra Götalands län

Utlyst

25 maj 2021

Ansök senast

21 juni 2021

Referensnummer

A304.762/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

År 2024 ska verksamheten ha vuxit till drygt 38 000 medarbetare från dagens 34 000. Vill du bidra till Polisens utveckling och bidra i det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten genomgår? Då kan det här vara något för dig!

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt. Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t.ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller även en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete. Vid ekonomiavdelningen finns ca 460 anställda.

Arbetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen söker nu en ekonomichef till region Väst.

Region Väst har ca 5 100 anställda och består av fem polisområden, Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg, tre regionala enheter samt ett regionalt kansli. Som ekonomichef har du ett ansvar för att omsätta den nationella finansiella styrningen till regional och lokal nivå. Du ingår i polisregionens ledningsgrupp.

Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara ett strategiskt, men också ett operativt, stöd till regionledningen i arbetet med att ta fram förslag till beslut gällande budget och prognos, bistå med uppföljning och analys av regionens ekonomi ur flera perspektiv som omfattar verksamhet, ekonomi och kompetens. Uppdraget innebär också att säkerställa att regionen har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Du kommer att ha personalansvar för en grupp på nio medarbetare som är placerade på olika orter inom regionen. Uppdraget kommer att innebära vissa resor både inom regionen och till Stockholm.

Som ekonomichef i region Väst ingår du i ledningsgruppen för finansiell styrning där de nationella strategiska frågorna avseende finansiell styrning hanteras. Du förväntas bidra i enhetens utvecklingsarbete som syftar till att dels effektivisera myndighetens controllerverksamhet samt att utveckla ekonomistyrningen inom Svensk polis.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har: 

 • flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med finansiell styrning inom offentlig sektor
 • flera års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • erfarenhet av att leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • högskoleexamen inom ekonomi

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Caroline Viper, Enhetschef för finansiell styrning, telefon 072 218 39 08.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen, Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen i fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Göteborg

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast måndagen den 21 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A304.762/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A304.762/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot på något av dessa sätt.

Observera att intervjuer kommer att ske under augusti månad.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.


Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 34 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post