Enhetschef till en ny enhet vid Nationella operativa avdelningen

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kom

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

03 juni 2021

Ansök senast

17 juni 2021

Referensnummer

A327.798/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningen har ca 1 900 anställda. Avdelningen består av fjorton enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Nationella operativa avdelningens uppgift är att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Nationella operativa avdelningen är även Sveriges kontaktpunkt för internationella brottsbekämpande organisationer som t.ex. Europol, Interpol och EU:s gränskontrollbyrå Frontex.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som chef för ny enhet vid Nationella operativa avdelningen

Vi söker nu enhetschef till en ny enhet vid nationella operativa avdelningen (Noa) som är villig att satsa och fokuserat bidra till nationell förmågeutveckling och helhetsperspektiv, från det brottsförebyggande arbetet till framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring.  Enheten kommer att ansvara för arbetsuppgifterna inom chefen för Noas processansvar samt för huvudprocesserna brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring samt service. Som enhetschef kommer du att bygga upp enheten och ha stor handlingsfrihet att tillsammans med dina medarbetare skapa förutsättningar för inriktning och samordning av myndighetens förmågeutveckling.

Som chef för enheten rapporterar du till avdelningschefen för Noa samt ingår i Noas strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för enhetens verksamhet inom området förmågeutveckling och dess resultat. Som enhetschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

 Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 •  erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • om du nyligen har genomgått en eller flera av Polismyndighetens ledningsutbildningar eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt

Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna här

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Ingrid Hammer Larses, HR-konsult, på telefon 073-026 37 32.

Fackliga företrädare

SACO-S: Fredrik Bergh, tfn 010-56 391 37

Polisförbundet: Sofia Ask, tfn 010-56 387 10

ST: Johan Gertz, tfn 010-56 770 92

SEKO: Karna Tillheden, tfn 010-56 166 2 

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 juni 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A327.798/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!