Gruppchef för utbildning av ordningsvakter till sektionen för Fort och vidareutbildning, vid HR-avdelningen, Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

04 maj 2021

Ansök senast

17 maj 2021

Referensnummer

C54927/2021

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.

Kompetensenheten – vilken består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning – har det övergripande ansvaret för kompetensutveckling i form av grundutbildning till polis samt fort- och vidareutbildning för polisanställda. Enheten har även ansvar för Polismyndighetens externa utbildningsverksamhet där ordningsvaktutbildning är en stor del.

Till sektionen för fort och vidareutbildning söker vi nu gruppchef för arbetsgrupp med ansvar för utveckling, planering och genomförande av utbildningsinsatser inom ordningsvaktutbildning samt polismyndighetens övriga utbildningar för bevakningsbranschen.

Verksamhetsuppdraget

Verksamheten vid sektionen för fort- och vidareutbildningar har nyligen genomgått en större omorganisation och kommer fortsätta ett intensivt utvecklingsarbete de kommande åren tillsammans med processägare och verksamhet. I denna förändring strävar vi samtidigt efter att tydliggöra processerna för kompetensutveckling och utbildning och möjliggöra för ett mer flexibelt lärande.

På sektionen lägger vi mycket kraft på att utveckla verksamheten tillsammans och där har du och ditt engagemang för verksamhetsutveckling en viktig roll. Sektionen för fort- och vidareutbildning är för närvarande 19 grupper som i huvudsak ansvarar för att utveckla, planera, genomföra och följa upp beslutade fort- och vidareutbildningsinsatser i hela Polismyndigheten.

Arbetsbeskrivning

Du kommer tillhöra en sektion inom Kompetensenheten som genomför utbildning i hela landet. För närvarande är det två av arbetsgrupperna som i huvudsak har ansvar för genomförande av utbildningar för ordningsvakter, Sjöfart- och hamnskyddskontrollanter samt polismyndighetens övriga utbildningar för bevakningsbranschen. Medarbetarna i dessa arbetsgrupper är spridda över hela landet, men arbetar gemensamt med ansvarsområdet. För dig som chef innebär detta att du dels kommer ha medarbetare i din direkta närhet och dels ha medarbetare som leds på distans.  De kommande åren kommer utbildningarna behöva utvecklas, förändras och anpassas efter de förändringar av ordningsvaktsuppdraget som föreslås av regering och polisledning. I denna förändring strävar vi samtidigt efter ett mer flexibelt lärandesystem med en blandning av distansstudier och studier på plats.

Som gruppchef har du personalansvar för en grupp bestående av Utbildningshandläggare, Samordnare och Utbildare. Din roll innebär framför allt att du skall underlätta och coacha medarbetarnas dagliga arbete och vara en viktig del av sektionens administrativa nav för att få hela vår verksamhet att fungera. Du kommer att tillsammans med övriga chefer på sektionen ha ansvar för utveckling av utbildningsverksamheten med fokus på enhetlighet och effektivitet.

Som gruppchef för fort och vidareutbildning vid kompetensenheten:

ska du

-          inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-          tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

-          ingå i Fort och vidareutbildningssektionens ledningsgrupp samt andra ledningsforum inom ämnesområdet

-          ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

-          ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

-          företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

-          ansvara för arbetsgruppens ekonomiska förutsättningar med budget, prognos och uppföljning

är du

-          verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-          arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

-          ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

-          minst ett års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden

-          för funktionen relevant examen/utbildning

-          erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, utbildningsfrågor

-          erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

-          erfarenhet av budgetarbete

besitter du

-          förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-          förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-          förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-          förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-          förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-          förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Kompetensenheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Sanna Sundelius, 072-235 56 40

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Emma Färlin, emma.farlin@polisen.se 

Fackliga företrädare

Fredrik Berg, SACO, tfn 010-563 91 37
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010- 567 70 92
Karna Tillheden SEKO, tfn 010-561 66 27
Sofia Ask Polisförbundet, tfn 010-563 8710

Övrig information

Anställning

–         Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–         Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

–         Placering vid Stockholm, Västberga

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, där det tydligt ska framkomma hur du uppfyller uppsatta krav och meriter, senast den 17e maj 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg