Gruppchef, Strategiska samordningsgruppen Kansliet PO Stockholm Nord

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

07 maj 2021

Ansök senast

18 juni 2021

Referensnummer

C52866/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33.500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

OM REGION STOCKHOLM & PO STOCKHOLM NORD
Region Stockholm har ca 7.200 anställda. Regionen består av fyra polisområden inklusive Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

PO Stockholm Nord är indelat i lokalpolisområdena Norrtälje, Södra Roslagen, Sollentuna, Solna, Järva, Järfälla och Vällingby. På polisområdesnivån finns Utredningsjoursektionen, Grova brottsektionen, Spaningssektionen, Sektionen för brott i nära relation och Sektionen för operativt stöd. Som ett nav i polisområdet finns ett polisområdeskansli som leds av kanslichefen.

OM PO STOCKHOLM NORDS POLISOMRÅDESKANSLI
Polisområdeskansliet ansvarar övergripande för:
• Att stödja polisområdesledningen med planering, uppföljning samt operativ och strategisk samordning av verksamheten.
• Att samordna planering av personaluttag till ingripandeverksamheten och andra områdesgemensamma åtaganden gentemot polisregionen.
• Att tillsammans med regionkansliet stödja lokalpolisområdena med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med
länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer.
• Den interna servicen i polisområdet såsom diarium, hantering av närarkiv, posthantering och vaktmästeri samt
samordna den externa servicen i polisområdet såsom hittegods, nationella identitetskort och pass.
• Tillstånds- och ordningsvaktshandläggning.
• Utbildningssamordning.
• Aspirantsamordnare.
• Utbildningssamordnare för utbildnings- och utrustningsfrågor med koppling till Polkon och MP5.
• Polisområdets interimsplacerade.

OM KANSLIETS STRATEGISKA SAMORDNINGSGRUPP
Den strategiska samordningsgruppen är en av sju grupper på polisområdeskansliet. Gruppens övergripande uppdrag är att stödja polisområdesledningen och strategiska ledningsgruppen med planering, uppföljning samt strategisk samordning av verksamheten.

Gruppen ansvarar för att:
• På ett övergripande nivå planera och följa upp verksamheten inom ramen för polisområdets ledningssystem.
• Ur ett strategiskt perspektiv samordna och koordinera övergripande frågor och verksamhetsområden inom kärnverksamheten ex. lokalfrågor/bemanning eller UL/BF/ES.
• Utgöra stöd till polisområdesledningen med beredning av ärenden och nära administrativt stöd.
• Samverkan med medarbetarna från de nationella avdelningarna HR, EA, KA och RA.
• Utgör yta för alla administrativa ärenden in i Polisområdet genom funktionsbrevlådan PO Sthlm Nord kansli.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef och leda den strategiska samordningsgruppen.

Arbetsbeskrivning

VERKSAMHETSUPPDRAGET
Som chef för Strategiska samordningsgruppen har du:
• Mycket god förmåga att se och behålla ett helhetsperspektiv på verksamheten.
• Mycket god förmåga att se det som är viktigt på såväl kort som lång sikt och kunna prioritera därefter.
• Väl utvecklad förmåga att hantera flera pågående processer samtidigt och kan arbeta i olika tidsskalor med bibehållen kvalité.
• Förmågan att arbeta självständigt.
• Förmågan att skapa hållbara strukturer för arbetet.

CHEFSUPPDRAGET
Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större
sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Hon eller han ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Som chef ansvarar du för utvecklingssamtal och lönesamtal/lönesättande samtal.

Som ledare i PO Stockholm Nord delar du våra värden som innebär att vi strävar efter att:
• Vara tydliga, uppriktiga och modiga i vårt sätt att kommunicera.
• Respektfulla och ansvarstagande.
• Tillitsskapande genom att våga släppa kontrollen och bygga relationer över gränser.
• Hållbara genom att vara tydliga med våra förväntningar och utgår från att alla gör sitt bästa liksom att ha balans i privat- och arbetsliv.
• Stödjande genom att vi ger varandra återkoppling.

Kvalifikationer

VI SÖKER DIG SOM HAR:
• Svensk polisutbildning, akademisk examen och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under de senaste 5 åren, varav minst 6 månader skall ha varit en sammanhängande period.
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde.
• Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Ingått i ledningsforum.
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.

DET ÄR MERITERANDE OM DU HAR:
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen.
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå, t.ex. Polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet (PCD) eller en motsvarande utbildning.

Som chef på direkt nivå kan du:
• Hantera din dubbla roll som chef och medarbetare.
• Förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde.
• Strukturera information och skapa överblick.
• Omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift.
• Inspirera till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål.
• Bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Gruppchefer på direkt nivå har en anställning som polisinspektör alternativt handläggare och har ett förordnande som är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. Rekryteringen innebär att även du som är polisassistent är behörig att söka, och kommer vid eventuell ny anställning bli polisinspektör.

Kontaktpersoner

Jörgen NilssonKanslichef, PO Stockholm Nord
Telefon: 070-895 19 41
Erika SandellHR konsult
Telefon: 010-563 73 65

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST och SEKO

Telefon: Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Veckoplanerad, 40 timmar/vecka.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Sollentuna, Stockholm.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg