Gruppchef till utredningsverksamheten, Grova Brott med placering Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

05 maj 2021

Ansök senast

19 maj 2021

Referensnummer

A256.173/2021i

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Regionens huvudort är Malmö. I regionen arbetar cirka 4 900 medarbetare. Polisområde Malmö består av två lokalpolisområden med ingripandeverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet samt stöd- och serviceverksamhet. Utöver det har polisområdet ett kansli och en Utredningssektion inriktning grova brott, en sektion Brott i nära relation samt en jourutredningssektion.

Grova brott POMA bedriver huvudsakligen utredningsarbete inom ramen för förundersökningar gällande brottslighet så som mord, mordförsök eller annan grov brottslighet. Ofta har utredningarna kopplingar till den grova organiserade brottsligheten och ibland även med nationella och/eller internationella samarbetspartners.

Arbetsplatsbeskrivning

Som gruppchef för Grova brottsgrupp 3 är du direkt arbetsledare för de som ingår i gruppen. Du ska i vardagen leda samt utveckla gruppen och arbetsmetodiken. Det ställs höga krav på dig som gruppchef att du aktivt engagerar dig i de ärenden som finns på enheten för att dessa ska föras framåt. Du kommer tillsammans med resten av ledningsgruppen bestämma en inriktning och sätta arbetsmetodiken för enheten. Du har personal-och arbetsmiljöansvar, du ingår i sektionens ledningsgrupp. Du ansvarar för utvecklingssamtal samt lönesamtal/lönesättande samtal.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för en utredningsgrupp. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid utredningssektionen:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganinsationen

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 mån erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategiska nivå
 • förundersökarledarutbildning

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Claes-Arne Hermansson: 0708-953007

Information om intresseanmälan lämnas av: Linda Eriksson, linda.eriksson3@polisen.se

Fackliga företrädare

ST, Jörgen Mårtensson, 010-561 61 18

Seko, Monica Veberg, 070-549 11 35

Polisförbundet, Anna Palmblad, 0724-511755, anna.palmblad@polisen.se

Saco nås via polisens växel 11414

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Malmö
 • Arbetstid: Dagtid/flex

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.syd@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A256.173/2021 i mailet ärendemening.

Observera: Vänligen uppge om du har skyddad identitet. Interna sökande uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Ansöker du från extern e-post och har skyddad identitet eller andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult: Linda Eriksson linda.eriksson3@polisen.se.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post