Lokalförvaltare till Förvaltningssektionen, Polisområde Södermanland

Är du redo för ett större uppdrag? Polismyndigheten är inne i en expansiv fas, därför behöver nya polisstationer byggas och standarden på flera lokaler höjas. Myndigheten äger inte några lokaler utan hyr istället cirka 1,5 miljoner kvadratmeter lokaler f

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Södermanlands län

Utlyst

04 maj 2021

Ansök senast

19 maj 2021

Referensnummer

A250.319/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.

 Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller också en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård och fordonsservice och samordnar Polismyndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

 Lokalförsörjningsenheten är en del av Polismyndighetens ekonomiavdelning. Enhetens uppdrag är att säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga lokaler på kort- och lång sikt. Lokalförsörjningsenheten finns i hela landet och består av cirka 90 medarbetare uppdelade på tre sektioner: förvaltning, projekt och utveckling.

 Fastighetsförvaltningssektionen ansvarar för drift och underhåll i befintligt lokalbestånd och har kontinuerlig dialog med hyresvärdar och polisens verksamheter som använder lokalerna.

 Vi är organiserade i sex grupper: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Bergslagen och Nord/Mitt. Grupperna ansvarar för respektive geografiskt område vilket också inkluderar nationella avdelningar.

 Till polisområde Södermanland söker vi en lokalförvaltare med ansvar för att driva lokalförvaltning. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med 4 personer med placering polisområdet. Du tillhör organisatoriskt Ekonomiavdelningen som ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning inklusive miljöledning, lokalförsörjning, service, inköpsverksamhet samt ekonomienheterna inom en polisregion eller en avdelning.

Arbetsbeskrivning

Lokalförvaltarens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för att förvalta, samordna och utveckla befintligt lokalbestånd inom polisområde i region Öst. Som senior lokalförvaltare agerar du kravställare gentemot hyresvärdar och leverantörer samt har en god dialog och bygger relationer i verksamheten.

 Du leder mindre ombyggnationer/projekt och ansvarar för drift och underhåll. Ditt arbete innebär också att arbeta för att lagstiftning och arbetsmiljökrav uppfylls i lokalbeståndet, i samråd och med stöd från verksamheten. Resor ingår i arbetet, främst inom polisområdet men även inom regionen och nationellt.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

·         relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inhämtat              på annat sätt som arbetsgivaren bedömer relevant

·         aktuell arbetslivserfarenhet inom vad arbetsgivaren bedömer som                  relevant område

·         erfarenhet av att leda projekt inom lokalförsörjning

·         erfarenhet av lokalförsörjning och/eller fastighetsfrågor

·         god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

·         körkort, B

  Meriterande

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

·         erfarenhet av hantering av hyres- och serviceavtal

·         erfarenhet av byggentreprenader

·         kunskap om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

·         erfarenhet av att arbeta inom statlig eller offentlig verksamhet

  Personliga egenskaper

Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du samverkar med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du tycker om att ge en god service och driver självständigt arbetet framåt med fokus på att lösa problem. Du är en god kommunikatör och har en solidarisk inställning till de beslut som fattas. Vidare är du strukturerad och noggrann.

 Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Christina Danielsson, tel: 010-56 154 31.

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Marita Lindblom, tel: 070-347 50 36.

 

Fackliga företrädare

Anna Owens, SACO, tfn 076-7674470; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92; Karna Tillheden, SEKO, tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

Arbetsort: Polisområde PO Södermanland

Funktion: Lokalförvaltare 

Arbetstid: Flextid

Tillträde: Enligt överenskommelse

 Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 19 Maj 2021. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med A250.319/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 106 75 Stockholm.

 Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post