Polisiär underrättelsehandläggare till Ekobrottskansliet vid Noa, Göteborg

Vi söker nu en handläggare inom underrättelseverksamheten till Ekobrottskansliet (EBK) i Göteborg. Hos oss kommer du bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Västra Götalands län

Utlyst

04 maj 2021

Ansök senast

18 maj 2021

Referensnummer

A258.914/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning, från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Myndigheten prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Detta genom att bekämpa punktskattebrott, skattebrott som grundar sig på mervärdesskatt inom EU, penningtvättbrott samt ärenden som kan ha anknytning till terrorismfinansiering.

Nationella operativa avdelningen (Noa) – Ekobrottskansliet (EBK)

Nationella operativa avdelningen ansvarar för att utveckla, styra och samordna Polismyndighetens nationella och internationella operativa arbete samt att genom nationella och internationella lägesbilder vara ett strategiskt och operativt stöd i myndigheten. 

Avdelningen har cirka 1900 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet.

En stark och utvecklad samverkan mellan Noa och Ekobrottsmyndigheten är nödvändig för en effektiv brottsbekämpning. Ekobrottsmyndigheten bedriver verksamhet över hela landet, på 8 verksamhetsorter. Chefen EBK ansvarar för bl.a. verksamheten vid de 5 polisoperativa enheterna.

Arbetsbeskrivning

I arbetet som underrättelsehandläggare på Ekobrottsmyndigheten är man en del i underrättelseverksamhetens uppdrag där man utifrån myndighetens prioriteringar inhämtar, bearbetar, analyserar och delger information.

Ditt primära uppdrag är att ingå i den nationella deskfunktionen hos underrättelseverksamheten tillsammans med andra deskhandläggare på andra orter.

Ditt specifika uppdrag i Göteborg blir att ha ansvar för de underrättelseuppslag som kommer från den Nationella Informatörsverksamheten. Arbetsuppgifterna består i att systematiskt hantera det dagliga informationsflödet till och från underrättelseverksamheten och tillgängliggöra (lagra) informationen för vidare behandling. Det innebär att ta emot, bedöma, bearbeta informationen i databaser samt delge till relevanta mottagare. Detta arbete ligger sedan till grund för den fördjupade bearbetnings- och analysprocessen.

I ditt andra uppdrag ägnar du dig åt riktad informationsinhämtning och -sammanställning. Du blir en viktig del av underrättelseverksamhetens gränssnitt mot framförallt spanings-och utredningsverksamheten men även mot externa samverkanspartners. 

I din roll ska du kunna ge en övergripande bild över informationsflödet och bistå beslutsfattande chef med urval, koordinering och prioritering av inkommande information. 

Introduktion och fortsatta utbildningar kopplat till ekonomisk brottslighet och ekonomi kommer att erhållas internt av underrättelseverksamheten och av Ekobrottsmyndigheten.

Kvalifikationer

 • Polisexamen
 • Erfarenhet av underrättelseverksamhet eller utredning mot organiserad brottslighet
 • Erfarenhet av beställardialog och framtagande av beslutsunderlag samt rapportskrivande
 • Vana att arbeta i Word, Excel och Powerpoint eller motsvarande programvaror
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Meriterande

 • Kunskap om ekonomisk brottslighet eller organiserad brottslighet
 • Erfarenhet av kartläggning av ekonomisk och finansiell verksamhet
 • Erfarenhet av att ha strukturerat, analyserat och sammanställt stora informationsmängder
 • Erfarenhet av internationell och nationell samverkan med myndigheter eller andra aktörer
 • Erfarenhet av arbete i databaser
 • Ytterligare språkkunskaper 

Personliga egenskaper
Du har ett engagerat och professionellt förhållningssätt till ditt arbete och en uttalat god förmåga för samarbete och goda relationer. Då rollen innebär både självständigt arbete och arbete i team ser vi det som en självklarhet att du är uthållig, nyfiken och har hög integritet. Att vara aktiv och drivande i kommunikationen med andra yrkesgrupper inom Ekobrottsmyndigheten samt externa partners är en viktig del av vardagen.

Arbetet ställer krav på att du har en kreativ och drivande förmåga samt planerar och genomför ditt arbete på ett strukturerat sätt för att bidra till vårt gemensamma uppdrag. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Brigitte Egnell, tfn 010-562 93 70 / 0768-15 11 23.

Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig HR-konsult Dana Däversjö, tfn 0730-86 97 80.

Fackliga företrädare

Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10

Lokal facklig företrädare Kristina Windalen, tfn 010-562 98 21

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas

Arbetsort: Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Funktion: Polis underrättelse, Nationella operativa avdelningen, Ekobrottskansliet, Polisoperativa enheten i Göteborg 

Ekobrottskansliet tillämpar förtroendearbetstid i enlighet med gällande kollektivavtal. Tillträde till tjänsten sker i dialog med rekryterande chef och eventuell avlämnande chef. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering

och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.noa@polisen.se senast 18 maj

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. 

Märk din ansökan med ärende.nr. A258.914/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ärende.nr A258.914/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm, eller kontaktar ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post