Sektionschef regionala insatsstyrkan, region Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 maj 2021

Ansök senast

19 maj 2021

Referensnummer

A262.055/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

 

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polismyndighetens operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i regionen . Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

Sektionen för insatsstyrkan i region Stockholm har som huvuduppgift att hantera särskilt komplicerade och farliga situationer och att stödja verksamheten mot den grovt organiserade brottsligheten. Arbetsplatsen består av en sektionschef, NIK-samordnare, insatsledare, gruppchefer, instruktörer, insatsoperatörer, förhandlarkoordinatorer, support och planerare. Sektionen processleder förhandlarverksamheten som i dagsläget består av 24 medarbetare.

Sektionen består i dagsläget av 100 medarbetare. Insatsstyrkan bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna. Sektionen bedriver internutbildning mot främst huvuduppgiften om ca 25 % av arbetstiden.

Vi söker nu en sektionschef till insatsstyrkan i Stockholm, med placering på Karlsro i Ulriksdal, Stockholm.

Insatsstyrkan i Stockholm ingår i och är en del av det Nationella insatskonceptet (NIK). Stockholm är tillsammans med insatsstyrkorna i region Väst och Syd s.k. förstärkt regional förmåga. Processen ägs av Noa och leds genom en processledare i samverkan med de regionala NIK-samordnarna. NIK utgör ett led i att säkerställa en mer kvalificerad ingripandeförmåga för situationer när farligheten hos gärningsmän och komplexiteten i insatsmiljö utgör försvårande omständigheter för polisen.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som sektionschef för regionala insatsstyrkan

Som sektionschef leder du en organisation i ständig utveckling. Du är direkt underställd chefen för den operativa enheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammanas med din egen ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter.

 

Rollen som sektionschef innebär även ett ansvar att bidra till operativa enhetens gemensamma verksamhet och utveckling som syftar till att stärka regionens, och i förlängningen Polismyndighetens, förmågor.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • god förståelse och kunskap om Polismyndighetens olika verksamhetsgrenar
 • erfarenhet av operativ ledning och erfarenhet av utredningsverksamheten inom polisen
 • erfarenhet och god förståelse för helheten och andra verksamhetsgrenar inom myndigheten
 • god kännedom om lokalpolisområdesverksamheten
 • god kännedom och erfarenhet av insatsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå
 • erfarenhet att leda/arbeta med verksamhet som är processtyrd.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polismästare Marcus Marsten, telefon 010 563 10 01.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Ulf Pauli, telefon 073 910 10 00
Seko Polisen: Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S, Nils Karlsson, telefon 070 982 89 86
ST: Åsa Jacobsson, telefon 076 882 94 05

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Karlso, Ulriksdal

Säkerhetsklassning


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast onsdagen den 19 maj 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A262.055/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM. Ansökningar kommer endast att tas emot på något av dessa två sätt.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post