Gruppchef till fokusgrupp inom BF/IGV-verksamheten, lokalpolisområde Trelleborg

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

25 mars 2021

Ansök senast

14 april 2021

Referensnummer

C51962/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Södra Skåne består av lokalpolisområdena Eslöv, Kävlinge, Lund, Trelleborg och Ystad. Inom polisområdet finns även kansli, utredningsjour och utredningssektionen. Tillsammans ansvarar polisområdet för landets 16 sydligaste kommuner förutom Malmö.

Lokalpolisområde Trelleborg innefattar Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommuner med totalt ca 100 000 invånare. Verksamheten består av bland annat brottsförebyggande-, ingripande- och utredningsverksamhet samt även av polisområdets hundverksamhet som är förlagd till lokalpolisområdet.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef inom den brottsförebyggande verksamheten i lokalpolisområde Trelleborg, i en nybildad så kallad ”fokusgrupp”.

Som gruppchef för BF/IGV-gruppen kommer du tillsammans med lokalpolisområdets övriga gruppchefer ansvara för planering, genomförande och uppföljning av händelsestyrd verksamhet samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Den grupp du ska leda, så kallad fokusgrupp, kommer ha inriktning mot ingripandespaning (NIGS). Avsikten är att gruppen ska utvecklas mot kompetens inom NIGS och ni kommer ha ett huvuduppdrag att arbeta särskilt riktat mot ungdomar samt vapen- och narkotikaproblematiken inom lokalpolisområde Trelleborg. Arbetet sker i nära samarbete med underrättelseverksamheten.

Fokusgruppen kommer även ha till uppgift att utföra beslutade tvångsmedel, såsom husrannsakan m.m. i pågående ärenden som handläggs i andra delar av organisationen.  Det kommer vara ett dagligt nära samarbete med andra enheter, såväl internt inom polisen som externt. Arbetet bedrivs både civilt och uniformerat.

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV fokusgruppen i LPO Trelleborg

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområde Trelleborgs ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för BF/IGV fokusgruppen i LPO Trelleborg

har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande alternativt minst 3 månader genomfört chefsförsörjningsprogram inom polisområde södra Skåne vid ansökningstillfället
- minst 6 månaders dokumenterad utredningserfarenhet
- polisexamen
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Fullständig kravprofil: Gruppchef till BF/IGV 8 fokusgrupp LPO Trelleborg 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist, 010-561 62 33, 072-551 88 96. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Caroline Ek, 070-286 58 77.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare är för Polisförbundet Leif Östberg, 010-561 69 84; Seko Polisen Monica Veberg, 070-549 11 35; SACO-S Carina Ivarsson, 073-348 37 10; ST inom Polisen Jörgen Mårtensson, 010-561 61 18.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
– Placering vid BF/IGV 8, lokalpolisområde Trelleborg, polisområde södra Skåne.
– Arbetsort Trelleborg.
– Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid 5:3.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 14 april 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta ansvarig HR-konsult Caroline Ek, 070-286 58 77.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg