Gruppchef till LPO Hälsingland

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Gävleborgs län

Utlyst

26 mars 2021

Ansök senast

15 april 2021

Referensnummer

C52220/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv varje dag. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Region Mitt har ca 2300 medarbetare och här ingår de tre polisområdena Gävleborg, Uppsala och Västmanland, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Gävleborg är indelat i två lokalpolisområden; Hälsingland och Gästrikland samt en utredningssektion och ett polisområdeskansli. Verksamheten i lokalpolisområde Hälsingland utgår från fyra orter; Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn. Nu söker vi dig som vill arbeta som gruppchef för utredningsgrupp 2 i Hälsingland. Gruppen består av förundersökningsledare, utredare samt administrativ resurs.

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är en del av lokalpolisområde Hälsinglands ledningsgrupp. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn och god förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang, vi värdesätter förmågan att arbeta tillsammans. Som gruppchef är du tillgänglig och flexibel för att kunna hantera snabba omställningar.

Tillsammans med de två andra gruppcheferna samt förundersökningsledarna arbetar du aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.
I rollen ansvarar du för arbetsmiljö, utvecklingssamtal och lönesamtal. Du arbetar också för ett bra samverkansklimat med externa aktörer. Ditt ledarskap är modernt, inkluderande och inriktat mot verksamhetsutveckling.

Arbetsbeskrivning

Som chef för utredning 2 

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp  
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- polisexamen eller annan utbildning som är relevant för funktionen
- minst 6 månaders utredningserfarenhet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

 besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Kvalifikationer

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chefsaspirant, Maria Thorén 010-567 63 91.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Hanna Söderberg, HR-konsult, 010 567 51 34

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via växeln 114 14

Övrig information

Placeringsort: Hudiksvall

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 15 april 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på https://polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg