Gruppchef till Stöd/Service 2, passexpeditionen i Polisområde Malmö

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

30 mars 2021

Ansök senast

18 april 2021

Referensnummer

C52434/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Syd har ca 5 000 anställda samt består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Regionens huvudort är Malmö. Polisområde Malmö består av områdeskansli, sektioner för utredningsjour, utredning, brott i nära relation samt lokalpolisområdena Malmö Norr och Malmö Söder. 

Lokalpolisområde Malmö Norr består av totalt 25 grupper och drygt 300 medarbetare, vi bedriver en mängd olika verksamheter i yttre och inre tjänstgöring. Vårt geografiska ansvarsområde är stadsdelarna innerstaden och norr i Malmö. I lokalpolisområdet finns tre stöd/service grupper. Stöd/service grupp 2 ansvarar för pass- och delgivningsverksamhet.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef och ansvara för passexpeditionen belägen på Drottninggatan 18, Malmö, där även delgivningsverksamheten är lokaliserad. Du kommer att ha verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen.

Arbetsbeskrivning

Din verksamhet är en del av region Syds passverksamhet och du samarbetar mycket med andra gruppchefer med ansvar för passverksamhet och ingår i regionens nätverk för resehandlingar. Malmö är en av landets största passexpeditioner som tar emot ca 100 000 ansökningar per år och en av regionens få utfärdare av provisoriska pass. Verksamheten har regionala uppdrag som att besvarar medborgarnas frågor via mail och telefon. Din verksamhet styrs genom nationella åtaganden med uppföljning av verksamhetens resultat. Som gruppchef för regionens största passexpedition arbetar du nära regionens processamordnare för resehandlingar och kan få nationella uppdrag inom ditt ansvarsområde.

Du är beredd att bidra i andra verksamheter än den du har huvudansvar för, och du ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp.

Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare.

Som chef för Stöd/Service 2 i lokalpolisområde Malmö Norr

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ingå i region Syds regionala gruppchefsforum för receptionsverksamhet
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • kunna stötta gruppen i sitt arbete i resehandlings- och delgivningsverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för Stöd/Service 2 i lokalpolisområde Malmö Norr

har du

 • minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande

 • erfarenhet av arbete inom förvaltningsrättslig verksamhet, reception och/eller expeditionsarbete
 • utbildning i för tjänsten relevanta applikationer (ex; RES, Pär)
 • utbildning inom förvaltningsrätt
 • resehandlings- och delgivningsutbildning
 • flerspråkig

Kravprofilen hittar du här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Maria Nordin, tfn: 0733-75 14 60

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson, tfn: 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

 • SACO nås via växeln tfn. 11414
 • Seko Polisen Monica Veberg, tfn. 0705-49 11 35             
 • Polisförbundet Anna Palmblad, tfn. 0724-511755
 • ST Jörgen Mårtensson, tfn: 010-561 61 18

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Handläggare eller Polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Stöd/service 2 Lpo Malmö Norr

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 april 2021.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Martin Brorsson på tfn: 0725-02 39 35.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 april 2021!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg