Kommunikationschef till region Öst vid Polismyndigheten

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Öst, Kommunikationsavdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

12 mars 2021

Ansök senast

15 april 2021

Referensnummer

A137.584/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar med minst ett kansli per region och nationell avdelning.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

De nationella avdelningarna inom Polismyndigheten tillgodoser ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär för hela myndigheten. Avdelningarnas organisationsstruktur bygger på principen tillgänglighet och professionalitet före närhet och individ. Avdelningarna har ett funktionsansvar för all verksamhet inom respektive funktion. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Avdelningens enheter ska tillsammans skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.

En av de nationella avdelningarna, Kommunikationsavdelningen, har ansvar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen har cirka 200 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet.

Kommunikationsavdelningen söker en kommunikationschef till polisregion Öst med ett utökat ansvar även för Nationellt Forensiskt Centrum, NFC.

De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviter anpassade till regionens behov. De regionala enheterna arbetar bland annat med strategiskt och operativt stöd till ledning och chefer, omvärldsbevakning i regionerna samt kontakt med lokala och regionala medier och samordning av regionens närvaro i sociala medier. Kommunikationsenheten i Öst och för NFC består av 15 medarbetare, fördelade på tre geografiska orter (Linköping, Jönköping och Eskilstuna). Kommunikationschefen är placerad i Linköping.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som strategisk chef vid Polismyndigheten

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:  

 • Minst fem års aktuell erfarenhet av att driva och leda strategiskt kommunikationsarbete i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • Minst tre års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • Minst tre års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Minst tre års erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp
 • Minst tre års erfarenhet av media och kriskommunikation
 • Minst tre års erfarenhet av att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier
 • För funktionen relevant kommunikationsutbildning

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet från kommunikationsarbete inom andra myndigheter
 • Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef;
Carola Määttä, 010-563 66 10.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult;
Ingrid Hammer Larses, 073-026 37 32.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 15 april. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A137.584/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A137.584/2021 papperspost till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post