Gruppchef till utredningsgrupp (trafikbrott 2) i Vänersborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

19 november 2021

Ansök senast

02 december 2021

Referensnummer

C68595/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5300 anställda aetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativa enheten är organiserad i sex sektioner samt kansli: Regionledningscentralen, Polisens kontaktcenter, Gränspolissektionen, Insatsstyrkan, Operativa sektionen, Trafiksektionen samt kansli. Enheten har i dagsläget ca 900 anställda. Operativa enheten bedriver, i nära samverkan med andra enheter, polisområden och lokalpolisområden, stödverksamhet och operativ verksamhet över hela Region Väst. Samtidigt har Operativa enheten ett flertal regionalt processansvar där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv. Enheten samverkar även med Noa och övriga regioner.

Trafiksektionen region Västs huvuduppdrag är tillsyn av yrkestrafik och trafikövervakning på det statliga vägnätet samt sjöpolisverksamhet både i Hallands och Västra Götalands län. Sektionen består av nio grupper, en sjöpolisgrupp, fem yttre grupper trafikövervakning, två utredningsgrupper och en stöd- och servicegrupp. Våra två utredningsgrupper är geografiskt placerade i Göteborg och Vänersborg med uppdrag att utreda trafikolyckor med dödlig utgång samt trafikbrott avseende tung och yrkesmässig trafik.

Trafiksektionen söker nu en gruppchef till utredningsgruppen i Vänersborg

Utredningsgruppen i Vänersborg har som främsta upptagningsområden Fyrbodal och Skaraborg men uppdrag inom hela regionen förekommer. Gruppen består av 2 FU-ledare och 7 utredare.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för utredningsgrupp i Vänersborg

Som chef för utredningsgruppen i Vänersborg rapporterar du till sektionschefen för Trafiksektionen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området trafikbrott 2 och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • polisexamen

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • aktuell erfarenhet från den regionala problembilden i väst

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna 

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta rekryterande chef Joakim Sjöström, 076-789 17 70. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult Maria Havela tfn 0730-59 38 40.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet region Väst, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Göteborg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 december 2021. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg