Samordnare operativ ledning till polisområde Storgöteborgs kansli

Vi söker nu en samordnare till Polisområde Storgöteborgs kansli, det är en nyinrättad funktion på kansliet med huvudinriktning operativ ledning (tjänstebenämning kommissarie).

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

25 november 2021

Ansök senast

09 december 2021

Referensnummer

A665.563/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Göteborg syd.
Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1500 medarbetare.

Din placering kommer att vara på polisområdeskansliet som har ett stödjande och samordnande uppdrag åt såväl polisområdesledningen som kärnverksamhetens olika delar.

Arbetsbeskrivning

I ditt uppdrag som samordnare operativ ledning kommer du huvudsakligen arbeta med att utveckla och över tid kvalitetssäkra polisområdets förmåga till yttre ledning kopplat till yttre befälsfunktionen, samt i övrigt utöva ledning och samordning över polisområdessgemensam operativ verksamhet i enlighet med de mandat polisområdesledningen meddelar.

Vi sidan av detta uppdrag kommer du även att hantera planering av insatser, bereda frågeställningar av operativ karaktär, bemanna stabsfunktion, samt i övrigt vara behjälplig inom ramen för kansliets samlade uppdrag. Vi ser även en möjlighet för funktionen att emellanåt kunna verka i den yttre verksamheten som polisinsatschef.

Då funktionen är nyinrättad inom ramen för det förändringsarbete som pågår kopplat till bl. a. polisområdets yttrebefälsfunktion, förväntas du tillsammans med polisområdesledningen och din gruppchef, fortlöpande bidra i utvecklingsarbetet att forma funktionens samordnande uppdrag utifrån verksamheten och polisområdets behov.

Det vi redan identifierat som några relevanta arbetsuppgifter i det samordnade operativa ledningsuppdraget kopplat till yttre befälsfunktionen är:

 • Planera för funktionen bemanning på kort och lång sikt
 • Fortlöpande föra uppdragsdialoger med funktionens medarbetare
 • Säkerställa kompetensnivåer och arbetsmetoder inom funktionen.
 • Analysera och åtgärda avvikelser, samt i övrigt ta ett övergripande helhetsansvar för den verksamhet som funktionen hanterar i enlighet med tilldelad delegation.
 • Identifiera utbildningsbehov, samt medverka vid planering, genomförande och uppföljning av funktionsinriktade utbildningsinsatser
 • Utveckla funktionens samverkan/samarbete med andra interna verksamheter och externa samverkansaktörer.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • god erfarenhet av att arbeta i yttre operativ ledning
 • erfarenhet som polisinsatschef
 • erfarenhet av att planera insatser
 • erfarenhet av samverkan/samarbete med andra LPO/PO/AVD och andra samverkansaktörer

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • god kännedom om lokala/regionala problembilder och därtill kopplade yttre ledningssystem
 • erfarenhet av utbildningsverksamhet
 • erfarenhet av att leda, stötta och coacha andra
 • erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
 • aktuell erfarenhet av den regionala lägesbilden

Personliga egenskaper
Då rollen som samordnare innebär både självständigt arbete och arbete i olika konstellationer i skiftande miljöer runtom i polisområdet/regionen ser vi det som naturligt att du har hög social kompetens och lätt för att skapa kontakter.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är driven, kommunikativ, och en god sammarbetsförmåga.
För att trivas och bli framgångsrik i rollen är du engagerad och uthållig för att nå framgång i utvecklingsarbetet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av:
Kanslichef PO Storgöteborg. Polisintendent Magnus Åberg 010-56 54478
Biträdande C PO Polismästare Anders Börjesson 010-56 50022

Har du frågor om processen, kontakta ansvarig HR-konsult:
Calle Runfors 0730-798 458

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet region Väst, ST inom Polisen, SEKO Polisen, samtliga nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareplacering
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Samordnare (kommissarie). Region väst, PO Storgöteborgs kansli, kansligrupp 2

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökning
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till  jobb.vast@polisen.se senast den 9 dec 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A665.563/2021i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer ref.nr A665.563/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75  STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post