Regional brottsförebyggande (BF) samordnare till Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Örebro län

Utlyst

19 november 2021

Ansök senast

06 december 2021

Referensnummer

A665.402/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen består av tre polisområden vilka utgörs av Örebro, Värmlands och Dalarnas län, regionala enheter och ett regionskansli.  Polisregionen har ett mångfacetterat uppdrag från fjällmiljö och glesbygd till stora städer varav flera med utsatta områden, gräns mot tredje land och del av Mälardalen.  I region Bergslagen arbetar idag ca 2200 medarbetare.

Regionkansliet är en sektion som inom kort kommer att bestå av tre grupper med cirka 30 medarbetare och chefer vars uppdrag är att stödja regionpolischefen med planering och uppföljning av verksamheten på övergripande nivå.

Vidare har regionkansliet ett verksamhetsansvar för disciplin- och skiljandeärenden samt att tillsammans med polisområdena stödja lokalpolisområdena med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan med länsstyrelser, kommuner och andra lokala aktörer.

Arbetsbeskrivning

Som Regional brottsförebyggande (BF) samordnare kommer du samordna regionens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Du kommer även att stötta och samordna det brottsförebyggande arbetet i Region Bergslagens polisområden och regionala enheter.

En stor del av jobbet innebär samverkan med kommuner, landsting och andra myndigheter och du kommer vara region Bergslagens representant i nationella BF-frågor och uppdrag. I uppdraget ingår även att arbeta med ANDTS-samordningen i regionen (Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel).

Som BF-samordnare ska du:

  • verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
  • ha en god vana att förstå och därmed kunna samverka med externa aktörer såsom kommuner och länsstyrelser
  • hitta formerna för en konstruktiv samverkan med regionens polisområdeskanslier
  • verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
  • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten med en stark värdegrund som plattform

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

  • polisiär examen och flera års erfarenhet som polis
  • minst ett års erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
  • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
  • ett intresse för och en erfarenhet av brottsförebyggande frågor
  • bred kunskap och förståelse för polisens kärnverksamheter samt brottsbekämpning i dess helhet

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har arbetat externt med brottsförebyggande arbete samt har examen i kriminologi.

Personliga egenskaper
Du har förmågan att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang samtidigt som du tillsammans med andra kan sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter. Du har en förmåga och en vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv. Vi ser också att du har förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:

Måns Ersmark, 010-567 31 11

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:

Maria Frisk, 010-567 52 17, maria.frisk@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SACO och SEKO nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Arbetstidsförläggning: Veckoplanerad arbetstid (VP40)
Placering: Funktionen är tillsvidare och du anställs som kommissarie
Arbetsort: Örebro
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till  jobb.bergslagen@polisen.se senast den 6 december 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A665.402/2021 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontaktar ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post