Sektionschef Grova brott, Polisområde Storgöteborg

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

25 november 2021

Ansök senast

09 december 2021

Referensnummer

A661.454/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli. 

Grova brottssektionen vid Polisområde Storgöteborg omfattar 67 medarbetare. Huvuddelen av medarbetarna är fördelade på fem grupper men där finns också fem kvalificerade förundersökningsledare som rapporterar direkt till sektionschefen. Vid sektionen utreds huvudsakligen grova våldsbrott som våldtäkt och mord. Sektionen ska kunna bemanna två särskilda utredningsgrupper enligt Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott (PUG).

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef leder du en organisation i ständig utveckling. Du är direkt underställd chefen för polisområde Storgöteborg och ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammans med din egen ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter. 

Rollen som sektionschef innebär även ett ansvar att bidra till polisområdets gemensamma verksamhet och utveckling som syftar till att stärka regionens, och i förlängningen Polismyndighetens, förmågor. Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten, mål och resultat. Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats och detta är frågor som är lika självklara som uppenbara i ditt ledarskap. 

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern, extern och nationell samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Arbetet ställer också krav på att kunna göra verksamhetsavvägda prioriteringar. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du således ha fallenhet för att snabbt ta in ny kunskap och kunna kommunicera ditt budskap på ett tydligt sätt för mottagare i olika typer av forum och kanaler.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer inom den senaste femårsperioden
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant akademisk examen alternativt annan akademisk utbildning i kombination med längre erfarenhet från ett för uppdraget relevant verksamhetsområde
 • svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer
 • god förståelse och kunskap om Polismyndighetens olika verksamhetsgrenar
 • erfarenhet av utredningsarbete
 • erfarenhet av att delta i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Du kan läsa mer om Polismyndighetens ledarkriterier under följande länk Ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta ansvarig HR-konsult Lena Köhlin på tfn 0730-74 02 35 alternativt rekryterande chef Erik Nord på tfn 010-565 00 20.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, Seko Polisen, nås via vår växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Göteborg

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under länkarna Krigsplacering och Säkerhetsprövning 

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 9 december 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i PDF- eller DOC-format. Märk din ansökan med ref.nr. A661.454./2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du hör av dig till ansvarig HR-konsult alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A661.454./2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Notera att det skall framgå av din ansökan på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post