Kanslichef till polisområde Gotland

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län, Gotlands län

Utlyst

06 oktober 2021

Ansök senast

26 oktober 2021

Referensnummer

A555.114/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. 

Polisregion Stockholm har ca 7300 anställda. Regionen består av fyra polisområden (Stockholm Nord, Stockholm City, Stockholm Syd och Gotland), fyra regionala enheter (utredningsenhet, operativ enhet, gränspolisenhet och underrättelseenhet) samt ett regionalt kansli.

Polisområde Gotland är polisregionens minsta polisområde med totalt 140 anställda. Polisområdet är uppdelat i tre sektioner- lokalpolisområde, utredningssektion och polisområdeskansli. Vill du kunna påverka både verksamhet och utveckling i lokalsamhället, är polisområde Gotland arbetsplatsen för dig. Litenheten och närheten till varandra både internt och externt ger oss goda förutsättningar att nå goda verksamhetsresultat. Litenheten kräver också ett stort mått av flexibilitet för att tillsammans med övriga sektioner lösa polisområdets totala uppdrag.

Polisområdets kansli är förlagt i Visby polishus. Områdets kanslistöd riktar sig till alla chefer i form av förvaltning, planering och verksamhetsstyrning samt uppföljning. Polisområdets kansli med de olika inriktningarna har gemensam daglig styrning och deltagande i taktiskt centrum.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som Kanslichef polisområde Gotland

Som Kanslichef i polisområde Gotland rapporterar du till polisområdeschefen samt ingår i polisområdets strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag  genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för polisområdets kansli och dess resultat. Som Kanslichef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. 

Rollen innebär både att vara chef för kansliet och att leda processerna där för att stödja hela polisområdet. I rollen som kanslichef jobbar du nära polisområdeschefen och lokalpolisområdeschefen. Vi sätter stor vikt vid att vi tillsammans kompletterar varandra, för att bredda våra perspektiv och kunna arbeta utveckla verksamheten på bästa sätt.  

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • relevant akademisk examen och/eller polisexamen
 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet 
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • gedigen erfarenhet av rättsväsendet.

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:

 • erfarenhet av liknande ansvarsområden på kansli eller motsvarande
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer
 • operativ erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings- och ingripandeverksamhet
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation. 

Läs mer om ledarkriterierna.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Polisområdeschef Fredrik Persson, telefon 010-564 94 47, fredrik-k.persson@polisen.se. 

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel,
telefon 073-803 48 76, maria.uebel@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-s, ST, SEKO Polisen nås via Polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Visby, Gotland

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 26 oktober 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A555.114/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan! 

Sök jobbet

Ansök via e-post