Gruppchef till lönesupport och reseräkningshantering vid HR-avdelningen, Linköping

Är du redo för en större uppgift? Vi söker en gruppchef till vår lönesupport och reseräkningshantering, där du tillsammans med övriga chefer och medarbetare inom Polisens administrativa center, ska realisera sektionens uppdrag och utveckla verksamheten.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

15 september 2021

Ansök senast

30 september 2021

Referensnummer

A516.855/2021

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens kort-och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens- inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna och myndighetens personalansvarsnämnd. 

Polisens administrativa center (PAC) är en organisatorisk enhet inom HR-avdelningen. PAC Personal är placerat i Linköping och ansvarar för Polismyndighetens löne- och pensionsadministration.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som gruppchef för lönesupport och reseräkningshantering
Som gruppchef rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att grunduppdraget genomförs samt för att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området lönesupport och reseräkningshantering och dess resultat, samt personalansvar för de ca 15 medarbetare som verkar inom dessa områden.

Uppdraget innebär till stor del att driva operativt och strategiskt utvecklingsarbete för supportfunktionen kopplat till HR-direkts och HR-avdelningens uppdrag. Lönesupporten är vägen in för samtliga medarbetare inom myndigheten när det gäller lönerelaterade frågor. Arbetet kommer därför att innebära tätt samarbete med övriga grupper som arbetar med löneutbetalningsprocessen samt även andra enheter inom HR-avdelningen och den övriga verksamheten. Lönesupporten har under året även fått ett utökat uppdrag kopplat till användarstöd i vårt nya HR- och lönesystem och står inför ett stort utvecklingsarbete med att kartlägga ärendeflöden och utveckla arbetssätt kopplat till ärendehantering. Ett kontinuerligt arbete krävs också för att identifiera behovet av stöd i verksamheten samt ta fram och kommunicera stödmaterial.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.

Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har 

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
 • erfarenhet av supportverksamhet eller kundtjänst
 • erfarenhet inom HR och lön
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har 

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av att planera och leda supportverksamhet
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av lönesystemet Heroma
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: 

 • Analys och helhetssyn
 • Mål och resultat
 • Utveckling och förändring
 • Social säkerhet
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna.

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. 

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Maria Hölscher, tfn 010-563 52 09.
Undrar du något om rekryteringsprocessen, kontakta gärna ansvarig HR-konsult: Maria Uebel, tfn 073 803 48 76.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko Polisen, Saco-S, ST nås via Polismyndighetens växel  114 14.
Det går också bra att ta kontakt enligt följande:
ST i region öst: st.region-ost@polisen.se
Polisförbundet: nationellaavdelningar@polisforbundet.se
Seko Polisen: Karna Tillheden, tel 0732-490 422.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid HR-direkt, Polisens administrativa center (PAC Personal) i Linköping 

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 30/9 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A516.855/2021 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 

Varmt välkommen med din ansökan!